ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 1

Autor: Ondrej Jombík <jombik@scherz.sk>, http://nepto.sk/ 26.10.2003

Prítomní:

Členovia ODM-BA:
Michal Šula, Marek Mišečka, Martin Pener, Ondrej Jombík, Peter Filin, Boris Bartko, Martin Kamenský

Hostia:
Simona Kováčiková, Lukáš Krivošík, Peter Pavúk

Program

 1. Preregistrácia
 2. Kampaň k dôchodkovej reforme
 3. Vyhlásenie
 4. iné


 1. Preregistrácia

  Ondrej Jombík stručne zhrnul, aké úlohy nás čakajú v nadchádzajúcom procese Preregistrácie. Preberali sa organizačné otázky samotnej Preregistrácie. Dohodlo sa, že za Preregistráciu bratislavského klubu bude zodpovedné celé predsedníctvo ODM Bratislava.

 2. Kampaň k dôchodkovej reforme

  Martin Kamenský a jednotliví účastníci kampane k dôchodkovej reforme podali report o prebiehajúcej kampani. Vylepovanie plagátov naráža na problémy, pretože do istého krátkeho času sú plagáty obvykle strhnuté. Vo vylepovaní však pokračujeme ďalej.

 3. Vyhlásenie

  Koordinačná rada ODM Bratislava prijala vyhlásenie k 28. októbru, ktoré vypracoval Peter Martiš a odprezentoval Martin Kamenský. Diskusia sa viedla okolo konkrétneho formulovania určitých viet vyhlásenia. Za hlasovali všetci štyria prítomní členovia Koordinačnej rady. Ondrej Jombík bol poverený publikovať vyhlásenie na webstránke ODM-BA, internetovom portáli Pravé Spektrum a poslať ho do vybraných tlačových agentúr a denníkov.

 4. iné

  V bode iné sa prejednávala potenciálna spolupráca s KDMS na blížiacej sa akcii k 17. novembru. Priestor bol tiež venovaný otázkam prítomných sympatizantov ODM-BA resp. nových členov. Uvažovalo sa tiež o možnosti opätovného vytvoenia vyzitiek pre členov ODM Bratislava.

  V závere sa tiež predstavili dvaja noví nádejní členovia ODM Bratislava - Simona Kováčiková (študentka politológie) a Peter Pavúk (pôsobí na katedre archeológie, takisto v rámci SKOI v Nitre a pod.).

Najbližšia Koordinačná rada sa bude konať dňa 11. novembra 2003 o 19:00 hodine v priestoroch Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika.

Vypracoval
Ondrej Jombík

Overil
Martin Pener


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.