Foto zo stretávky 2012

Autor: koordinačná rada, http://odmba.platon.sk/ 27.1.2012

pic001.jpg pic002.jpg pic003.jpg pic004.jpg pic005.jpg pic006.jpg pic007.jpg pic008.jpg