Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 9

Autor: Ondrej Jombík <jombik@scherz.sk>, http://nepto.sk/ 18.3.2003

Prítomní:
Peter Gažík, Michal Šula, Martin Pener, Peter Filin, Ondrej Jombík, Michal Drotován, Ivan Poldauf, Marián Šrámek

Program:

 1. Sviečková slávnosť
 2. Diskusia o obrane a bezpečnosti
 3. Organizácia
 4. iné


 1. Sviečková slávnosť

  Michal Šula oznamoval o stave organizácie seminára ODM Bratislava pri príležitosti 15. výročia Sviečkovej manifestácie.

 2. Diskusia o obrane a bezpečnosti

  Martin Pener navrhol a podujal sa zorganizovať Diskusiu o obrane a bezpečnosti s podtitulom "Každodenné zmeny v koncepcii bezpečnosti a obrany". Predpokladaný termín je streda 9. apríla o 18:00. Ondrej Jombík dostal za úlohu zabezpečiť miestnosť na Konzervatívnom inštitúte a taktiež navrhol, či by diskusia nemohla pokrývať aj oblasť dôsledkov vstupu Slovenska do NATO. Martin Pener dostal za úlohu osloviť diskutujúcich a vyprofilovať témy diskusie.

 3. Organizácia

  Je pravdepodobné, že sa bude pripravovať nová sada tlačenia vyzitiek. Prihlásili sa nasledovní záujemcovia, ďalší sa môžu naďalej hlásiť.

 4. iné

  Nový člen ODM Bratislava Michal Drôtovan sa predstavil Koordinačnej rade. V súvislosti s jeho štúdiom v Trnave sa Koordinačná rada zaujímala o možnostiach potenciálu, ktorý tamojšiemu miestenemu klubu môže prinášať Trnavská univerzita. Michal zdôraznil, že podmienky pre rast klubu by boli dobré a na falkultách sa nachádza viacero ľudí so správnymi liberálno-konzervatívnymi názormi.

Najbližšia Koordinačná rada sa bude konať v utorok 1.4.2003 v priestoroch Konzervatívneho inštitútu na Štefánikovej ulici.

Spracoval:
Ondrej Jombík

Overil:
Marek Mišečka