Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 22

Autor: Ondrej Jombík <jombik@scherz.sk>, http://nepto.sk/ 14.10.2003

Prítomní:

Členovia ODM-BA:
Zuzana Orlíčková, Martin Hanus, Michal Šula, Peter Gažík, Boris Halász, Martin Kamenský, Milan Strapec, Martin Pener, Peter Filin, Ondrej Jombík

Hostia:
Michal Novota (KDMS-BA), Radovan Camber (ODM-LM), Ida Repaská (ODM-LM), Lukáš Krivošík, Lukáš Ježík

Program

 1. Republiková rada ODM v Trenčíne
 2. Kampaň k dôchodkovej reforme
 3. Mestský snem ODM Bratislava
 4. Pravé Spektrum
 5. iné


 1. Republiková rada ODM v Trenčíne

  Ondrej Jombík referoval členom ODM Bratislava udalosti z poslednej Republikovej rady v Trenčíne. Udiali sa nasledujúce podstatné skutočnosti:

  Republikovej rade predchádzalo školenie ku kampani za reformu dôchodkového systému, ktoré bolo celkovo na nízkej úrovni. Viacero členov ODM sa sťažovalo najmä na neúplné a nejasné vysvetlenie problematiky celej reformy.

 2. Kampaň k dôchodkovej reforme

  Koordinátorom kampane za ODM Bratislava bol ustanovený Výkonným výborom Martin Kamenský a Kristína Brúderová. Martin Kamenský Koordinačnej rade zdôraznil, že sa tak stalo bez jeho vedomia, pričom nedostal ani pozvanie na zasadnutie Výkonného výboru, ktoré sa uskutočnilo v Trenčíne a predchádzalo Republikovej rade.

  Napriek uvedeným okolnostiam ODM Bratislava na kampani participovať bude. Členovia ODM-BA sa dohodli na roznesení plagátov na príslušné Vysoké školy a Univerzity v Bratislave.

 3. Mestský snem ODM Bratislava

  Ondrej Jombík potvrdil termín konania Mestského snemu ODM Bratislava, ktorý sa uskutoční dňa 19. októbra 2003 o 16:00 na Konzervatívnom inštitúte v Bratislave.

  Ďalej sa prerokovávali organizačné otázky samotného snemu, hodnotila sa činnosť sekcií a prezentovali sa zástupcovia potenciálnych nových sekcií. Martin Kamenský oficiálne ohlásil svoju kandidatúru na post predsedu ODM Bratislava.

 4. Pravé Spektrum

  Koordinačná rada ODM Bratislava vyjadrila ústami svojho predsedu pochvalu novému redaktorovi Pravého Spektra Lukášovi Krivošíkovi, ktorý napísal pre Pravé Spektrum v ostatnom čase viacero zaujímavých a hodnotných článkov. Lukáš vyjadril vôlu a chuť zotrvať v nastúpenom trende publikovania vlastnej tvorby.

  Otvorená bola tiež otázka financovania Pravého Spektra vzhľadom na prebiehajúcu migráciu *.sk domén v systéme SK-NIC. Domény sú spoplatňované poplatkom cca. 700 SKK ročne. Martin Kamenský ako zástupca VV povedal, že preplatenie tejto položky bude možné.

 5. iné

  Podpredseda KDMS pre zahraničie Michal Novota referoval o činnosti KDMS v Bratislave. Zároveň nám ponúkol participáciu na spomienkovom pochode k 17. novembru 2003. Rovnakú akciu každoročne organizujú v Prahe a Brne JKKD (Junior klub kresťanských demokratov, mládežnícka organizácia KDU-ČSL). V tomto prípade by išlo tzv. telemost.

  Na záver sa predstavil nový potenciálny člen ODM Bratislava Lukáš Ježík.

Najbližšia Koordinačná rada sa bude konať dňa 28. októbra 2003 o 19:00 hodine v priestoroch Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika. Zvolávať ju bude už nové vedenie ODM Bratislava.

Vypracoval
Ondrej Jombík

Overil
Martin Kamenský