ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Bratislavská ODM na plese v Banskej Štiavnici

Autor: Michal Šula <sula@scherz.sk> 27.2.2002

V dňoch 23. až 24. februára Banská Štiavnica hostila ples, na ktorom sa zúčastnila početná výprava bratislavského klubu ODM. Ples bol organizovaný Nadáciou F.A.Hayeka, bratislavskou časťou ODM a Mladými Liberálmi.

Delegáciu bratislavskej ODM viedol jej predseda Michal Šula. Ďalšími zúčastnenými boli podpredseda Ondrej Jombík, šéf sekcie zahraničia Matej Krkoška, šéf sekcie pre politické záležitosti Marek Hojsik, šéf sekcie pre ekonomiku Martin Cebo, šéf sekcie pre informatiku Richard Matéffy, člen Zmierovacej a kontrolnej komisie Rastislav Červenka a pár sympatizantov ODM Bratislava. Svojou prítomnosťou poctili ples aj predseda ODM Miroslav Lopata, podpredsedníčka ODM Otília Šimková a predsedníčka ODM Martin Mária Drímalová.

Ples prebehol veľmi kultivovane a dôstojne, najmä v oblasti zlepšovania vzájomných vzťahov vo vnútri ODM Bratislava, ale aj s vedením ODM. Podpredseda ODM Bratislava odovzdal zástupcom Nadácie F.A Hayeka našu Výročnú správu, ktorá mala pozitívnu odozvu. Zastúpcovia nadácie podporili myšlienku budúcej spolupráce.

Akcia mala všeobecne dobrý ohlas, no asi najlepšie sa bavil člen Zmierovacej a kontrolnej komisie Rastislav Červenka. Tešíme sa na najbližší ples.

Michal Šula
predseda ODM Bratislava


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.