ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Predsedníctvo | Šéfovia odborných sekcií | Členovia ODM Bratislava | Seniori


Ondrej Jombík
nar. 1.6.1981

  Ondrej Jombík
predseda ODM Bratislava

Členom ODM je od mája 2000. V marci 2001 bol zvolený za Ústredného tajomníka ODM. V súčasnosti zastáva funkciu predsedu ODM Bratislava, pričom v minulosti aktívne pôsobil aj v sekcii informatiky. Je spoluzakladateľom internetového portálu Pravé Spektrum. Študuje odbor Informatika na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK. Prevažnú časť roku 2001 pracoval ako vývojár internetových aplikácií vo firme WebInventia s.r.o. Zaujíma sa o informačné, databázové a telekomunikačné systémy, softvérovú analýzu a programovanie. Z právnej oblasti to sú medzinárodné informatické právo, licenčná politika a problematika legálnosti šifrovacích a kompresných algoritmov.


Martin Pener
nar. 30.6.1978

  Martin Pener
podpredseda ODM Bratislava

Členom ODM sa stal na jeseň roku 1999. Toho roku tiež začal štúdium na Filozofickej fakulte UK odbor andragogika. Pred i po tomto období vykonával najrozličnejšie pracovné aktivity: turistický sprievodca na VD Gabčíkovo, spracovateľ objednávok v špedícii, archivár, či administrátor kvality v počítačovej firme. Od roku 1996 sa trvale venuje publikačnej činnosti. Jeho príspevky sa zjavujú od minimálne známych až po prestížne slovenské periodiká. V rokoch 2001 až 2003 bol členom Komory študentov Akademického senátu UK FF v Bratislave. V rokoch 2001 až 2002 bol stážistom v NR SR. Obrana a bezpečnosť je jeho dominantou záujmovou, a ako verí i budúcou profesnou činnosťou.


Martin Kamenský
nar. 27.3.1979

  Martin Kamenský
podpredseda ODM Bratislava

Martin študuje a býva v Bratislave. Predmetom jeho štúdia je dejepis a občianska náuka. Má 24 rokov a pre ODM je prínosom predovšetkým v oblasti školstva, regionálnej politiky a získavania nových členov.
„Ak si svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti nechám pre seba, nikomu nepomôžu. V ODM som stretol veľa ľudí, ktorí mi svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti predali. Ja ich zúžitkujem a posuniem ďalej v prospech upevňovania občianskej spoločnosti, v ktorú verím.”


Predsedníctvo | Šéfovia odborných sekcií | Členovia ODM Bratislava | Seniori
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.