ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Reforma Vysokého školstva

Autor: Roman Hegedüs <roman_hegedus@yahoo.com> 11.2.2002

Mestská organizácia Občiansko-demokratickej Mládeže Bratislava pripravila panelovú diskusiu na tému Reformy vysokého školstva, ktorá sa konala 23. januára 2002 v priestoroch Konzervatívneho Inštitútu v Bratislave. Koordinátorom projektu bol predseda ODM-BA Michal Šula.

Pozvanie na stretnutie prijali Peter Osuský, člen výboru NR SR pre Vzdelanie, mládež, vedu a šport, podpredseda Občianskej konzervatívnej strany a Michal Feik, podpredseda Mladej demokratickej ľavice. Úlohou moderátora bol poverený Martin Hanus, podpredseda ODM-BA.

Obsahom diskusie boli predovšetkým dva okruhy problémov. Išlo o spoplatnenie, respektíve o nespolatnenie štúdia na Vysokých školách a postavenie externých študentov v tomto spore. Ďalšou témou bol nový návrh Vysokoškolského zákona vrátane problematiky decentralizácie vysokého školstva a postavenia fakúlt.

Napriek skutočnosti, že išlo o dva rôzne pohľady „na vec“, pohľady zo spektra ľavice a pravice, bola diskusia prínosom pre všetkých zúčastnených. Rozpor medzi diskutujúcimi nastal v oblasti, ktorá je pre obe strany vecou principiálnou, vecou spoplatnenia vysokého školstva.

Peter Osuský tvrdil, že je nesprávne hovoriť o spoplatnení, ale len o prispievaní na štúdium. „Naše“ prispievanie by bolo minimálne desaťnásobne menšie ako v ostatnom svete, teda hovoriť o spoplatnení je nesprávne a mätúce.

Naopak, Michal Feik sa držal ľavicovej argumentácie. Hovoril o zlej sociálnej situácii na Slovensku a v prípade zavedenia poplatkov hrozí stav, že na vysoké školy budú prijímať len študentov z bohatých rodín. Takejto skutočnosti je možné predísť skutočnou existenciou funkčních sociálnych štipendií, tvrdil Michal Feik.

S takýmto riešením súhlasil aj Peter Osuský, avšak vytvorenie skutočne použiteľných sociálnych štipendii je podmienené okrem iných faktorov aj faktorom spoplatnenia, resp. prispievania na štúdium. Práve z týchto financií by jedna časť mala ísť na sociálne štipendiá a druhá časť materským fakultám.

A tu sme už pri druhej téme našej diskusie, pri decentralizácii vysokého školstva.

Peter Osuský pre začiatok vyviedol všetkých „do detailu“ nezainteresovaných v problematike vysokého školstva z omylu. Pripravovaná novela vysokoškolského zákona z dielne ministra Ftáčnika vracia naše fakulty pred rok 1989. Tým detailom je de facto zrušenie právnej subjektivity fakúlt. Skutočne detail. V takto fungujúcom systéme sa nevyhnutne posilní pozícia rektora univerzity a jednotlivé fakulty by boli závislé len od jeho vôle. V podstate by išlo o likvidáciu princípu subsidiarity, ktorý ako tak funguje práve vďaka ľudom, ktorí po novembri 1989 si uvedomili, že zavedenie demokracie v štruktúre fungovania vysokých škôl je pre slobodnú spoločnosť elementárnou nevyhnutnosťou.

Bez rozdielu, v tejto problematike zavládla zhoda medzi oboma hosťami.

Na tomto mieste by bolo možno vhodné zhodnotiť diskusiu z celkového pohľadu. Myslíme si, že spôsob akým prebiehala, kde na jednej strane proti sebe stáli relevantné argumenty pravice a ľavice, na strane druhej skvelé rozprávačské umenie Petra Osuského, navodilo príjemnú atmosféru politickej diskusie, ktorá by mala byť pre takéto diskusie štandardom.

Roman Hegedűs


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.