ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Koncepcia komunálnej politiky ODM-BA pre rok 2002

Autor: Roman Hegedüs <roman_hegedus@yahoo.com> 10.2.2002

Rok 2001 bol pre komunálnu politiku ODM Bratislava rokom príprav a konečnej realizácie projektu „Demokrati stavajú most, most je pilier demokracie“, ktorý sa dotýkal výstavby mostu Košická.

Úlohou komunálnej politiky ODM Bratislava je nadviazanie na úspešný projekt a ešte intenzívnejšie zameranie sa na problémy ktoré sú pre Bratislavu príznačné. Výsledkom takýchto aktivít by mala byť naša participácia pri ich riešení. Preto je nutné aby sme sledovali život nielen mesta, ale aj jednotlivých mestských častí a poukazovali na ich problémy.

Uvedomujúc si možnú neatraktívnosť mestskej politiky pre mladých ľudí a atraktívnosť politiky veľkej, nás musí viesť k myšlienke snahy o prekonanie tejto apatie k správe vecí verejných v meste. Pretože zodpovednosť je rovnaká za mesto či štát, pretože zodpovednosť buď je, alebo nie je.

Komunálna politika v Bratislave určite nezostane neovplyvnená historicky prvými voľbami do regionálnych parlamentov, voľbou župana a kreovaním Bratislavského vyššieho územného celku /VÚC/. Nech už je náš pohľad z hľadiska politického na uskutočnené procesy akýkoľvek, myslíme si, že bude impulzom otvorenia novej dimenzie spolupráce s priľahlými okresmi, čo môže mať za následok jedine pozitívne prihlásenie sa k Bratislave a zdravú konkurenciu s ostatnými VÚC-kami. V takto chápanej štruktúre práce sa skutočne ukáže, ktoré regióny sú schopné sebarealizácie a ktoré sa len priživujú na ostatných.

V takto chápanej štruktúre práce sa ukáže ktorí ľudia, politické strany a iné organizácie sú schopné pomôcť svojmu regiónu a ktoré subjekty len plačú, nad doma rozliatym mliekom.

ODM Bratislava začiatkom decembra nastúpila na cestu ktorá je správna a záleží len na nás, či na nej udrží a pevnejšie sa zaradí medzi organizácie ktoré nielen teoreticky, ale aj prakticky prispievajú k rozvoju Bratislavy. Dôsledkom spomínaných aktivít bude skutočný záujem mladých ľudí o veci mestské a s tým spojené skutočné zviditeľnenie sa v mestskej tlači a ostatných médiách.

Predbežný plán činnosti pre rok 2002

 1. monitoring sporu Univerzitnej knižnice s nájomcom priestorov súčastnej reštaurácie U Liszta
  • stanovisko ODM-BA
 2. nadstavba nad Staromestskou ulicou
  • problém novostavby „Kozia-Zochova“ (VŠMU – min. Spravodlivosti)
  • postoj mesta, architektonickej obce
  • s tým súvisiace 2 problémy: neobsadená funkcia hl. architekta mesta
  • ustupovanie solventným investorom
  • celý projekt pôsobí rušivo a zasahuje do historického priestoru
 3. prekrytie Staromestskej ulice; (Dóm sv. Martina – VŠMU)
  • dôležitý je predovšetkým zber informácií o projekte
  • využiteľnosť prekrytia – komerčné
  • problém spodných vôd
 4. pomenovanie mostu „Košická“
  • spoločný postup s OKS Bratislava
 5. výstup z projektu „Demokrati stavajú most…“


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.