ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 2

Autor: Martin Kamenský 26.11.2002

Prítomní:
Ondrej Jombík, Martin Kamenský, Martin Pener, Boris Halás, Peter Gažík, Michal Šula, Richard Máttéffy, Radovan Slaboň

Program:

 1. Komunikácia
 2. Členstvo
 3. Republikový rada a zmena stanov ODM na Republikovom sneme
 4. Nový Smokovec
 5. Spolupráca s KDMS
 6. Nemci
 7. Reporty
 8. Iné


 1. Komunikácia

  Potreba zlepšenia komunikácie v rámci ODM Bratislava pomocou zaradenia do e-mailovej konferencie Koordinačnej rady. Členovia, ktorí chcú byť zaradení do konferencie by mali svoje adresy dodať najneskôr do nasledujúcej KR, pričom adresy členov KR sú na konferencií povinné. Založením a spravovaním konferencie bol poverený Ondrej Jombík.

 2. Členstvo

  Zkompletizovanie prihlášok členov ODM Bratislava a skontrolovanie členského. Členovia KR boli oboznamení, že bratislavská organizácia by mohla mať cca. 40 členov, čo znamená, že je s vysokou pravdepodobnosťou najväčšou mestskou organizáciou v rámci ODM. Ondrej Jombík a Martin Kamenský boli poverení urobiť vklady na účet ODM v štvrtok 28. novembra.

 3. Republikový rada a zmena stanov ODM na Republikovom sneme

  O účasti bratislavskej delegácie ODM na Republikovej rade v Banskej Bystrici informoval členov KR predseda RR Michal Šula. Na RR boli do ODM prijaté nové okresné organizácie, konkrétne ODM Trenčín, ODM Brezno a ODM Liptovský Mikuláš. V rámci prípravy na Republikový snem KR schválila spoločný postup, ktorý budú delegáti snemu presadzovať na programovej konferencii. Debata ako bude ODM Bratislava postupovať na sneme v Košiciach, ktorý sa uskutoční 21. – 22. decembra 2002.

  Nominácia delegátov: Ondrej Jombík, Martin Kamenský, Martin Pener, Peter Gažík, Boris Halás, Martin Hanus a náhradníci Ľudovít Zaťko, Richard Máttéffy, Radovan Slaboň a Martin Krkoška. Michal Šula má účasť zabezpečenú ako predseda RR, Pavol Tóth ako podpredseda ODM.

 4. Nový Smokovec

  V dňoch 28. novembra až 1. decembra sa v Novom Smokovci uskutoční V. maďarsko–slovenský vzdelávací tábor. Za bratislavskú organizáciu sa na ňom zúčastnia deviati členovia. Prejednávali sa otázky dopravy a programu.

 5. Spolupráca s KDMS

  Koordinácia činnosti ODM-BA s KDMS-BA na spoločných projektoch a akciách.

 6. Nemci

  Dňa 13. decembra 2002 navštívia Bratislavu členovia priateľskej mládežníckej organizácie z Nemecka. Program zabezpečuje Martin Hanus, pričom na stretnutí by sa mohol zúčastniť každý. Akékoľvek kreatívne nápady použiteľné do programu ich pobytu u nás su vítané.

 7. Reporty

  Členovia KR poverili Martina Kamenského napísať report z Republikovej rady v Banskej Bystrici a Michala Šulu spracovať report pre Newsletter ODM, kde by v rámci predstavovania regiónov bol článok o ODM Bratislava.

 8. Iné

  Návšteva siedmych členov Mladých Konzervatívcov v Bratislave.

Ďalšia KR sa uskutoční 10. decembra 2002 o 19.00 na Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika. Zmena programu vyhradená.

Spracovateľ: Martin Kamenský
Overovateľ: Ondrej Jombík


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.