ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Stanovisko KR ODM-BA k listu Výkonného výboru ODM členom ODM Bratislava

Autor: koordinačná rada, http://odmba.platon.sk/ 15.3.2002

Koordinačná rada ODM Bratislava rešpektuje existenciu zmluvy medzi Demokratickou stranou a Občiansko-demokratickou mládežou. KR ODM-BA nikdy nebránila a ani nebráni žiadnemu z členov ODM zúčastňovať sa na akciách organizovaných Demokratickou stranou. KR ODM-BA však ani nemieni nikoho zo svojich členov k účasti na takýchto akciách nútiť, pretože si ctí ich slobodnú vôľu.

Koordinačná rada ODM-BA považuje stanovisko Výkonného výboru ODM za vydieranie a oznamuje mu, že ODM-BA sa vydierať nenechá. KR ODM-BA upozorňuje Výkonný výbor ODM, že Stanovy ODM neumožňujú nútiť žiadneho člena ODM, aby sa zúčastňoval na akciách, na ktorých sa nechce zúčastňovať.

Koordinačná rada ODM-BA kladie Výkonnému výboru ODM otázku, či VV ODM zastupuje členov ODM alebo záujmy vedenia DS. Členovia KR ODM-BA sa vždy zúčastňovali na akciách ODM a nemajú v úmysle opustiť rady Občiansko-demokratickej mládeže.

Za Koordinačnú radu ODM-BA
Michal Šula


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.