ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 4

Autor: Martin Kamenský 7.1.2003

Prítomní:
Ondrej Jombík, Martin Kamenský, Peter Gažík, Marek Mišečka, Michal Šula, Ľudovít Zaťko, Milan Strapec, Richard Mátéffy

Program:

 1. Nemci
 2. Vnútorná organizácia
 3. Republikový snem
 4. Nominácia do VV ODM
 5. Organizácia Republikovej rady
 6. Ples
 7. Iné


 1. Nemci

  Koordinačná rada poverila Martina Hanusa napísať report z akcie, keď Bratislavu navštívili členovia mládeže CDU z Passau. Tí tu strávili tri dni pričom ODM Bratislava im pod vedením Martina Hanusa zabezpečovala program.

 2. Vnútorná organizácia

  Martin Kamenský bol poverený priniesť do budúcej Koordinačnej rady oskenované fotografie z akcií, ktoré organizovala ODM Bratislava. Ide hlavne o novembrový mestský snem ODM Bratislava.

  Každý člen, ktorý chce byť prezentovaný na internetovej webstránke ODM Bratislava má napísať svoj profil a takisto ho priniesť do budúcej Koordinačnej rady. Michal Šula a Radovan Slaboň prinesú na nasledujúcu KR digitálny fotoaparát pre účel vyfotografovania členov, ktorí budú mať na webe svoj profil.

  Taktiež sa riešila kompletizácia e-mailových adries pre konferenciu ODM Bratislava. Kto stále ešte nie je informovaný o činnosti miesteho klubu prostredníctvom e-mailovej konferencie, nech kontaktuje predsedu organizačnej sekcie Mareka Mišečku na adrese <m_misecka@hotmail.com>.

 3. Republikový snem

  Ondrej Jombík informoval členov ODM-BA o priebehu a výsledku Republikového snemu, ktorý sa konal v Košiciach v dňoch 21.-22. decembra 2002. Na sneme ODM Bratislava predniesla dokument podporujúci Michala Šulu za podpredsedu ODM. Novým predsedom ODM sa stal Maroš Kemény z Rožňavy, tromi podpredsedami: Otília Šimková (Banská Bystrica), Miroslav Švec (Komárno) a Vladimír Škola (Trenčín).

 4. Nominácia do VV ODM

  Michal Šula oboznámil prítomných s ponukou predsedu ODM obsadiť jedno miesto Výkonného výboru členom z ODM Bratislava. Martin Kamenský následne predniesol víziu a zmysel svojej práce v rámci VV. Nasledovala diskusia, po ktorej nechal Ondrej Jombík o nominácii hlasovať členov Koordinačnej rady. Tá schválila Martina Kamenského ako nominanta ODM Bratislava do VV ODM.

 5. Organizácia Republikovej rady

  Organizáciou Republikovej rady v Bratisleve bol poverený Martin Kamenský. O ďalšom priebehu organizácie bude informovať na nasledujúcej Koordinačnej rade.

 6. Ples ODM

  Ples ODM sa uskutoční 14. februára 2003 v Banskej Štiavnici. Za celoslovenskú ODM je organizáciou poverená Otília Šimková, za ODM Bratislava Marek Mišečka.

 7. Iné

  Richard Mátéffy predstavil študentku Právnickej fakulty UK v Bratislave ako nádejnú členku ODM Bratislava.

Vypracoval:
Martin Kamenský

Overil:
Ondrej Jombík


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.