ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 5

Autor: Marek Mišečka <marek.misecka@zoznam.sk> 21.1.2003

Prítomní:
Ondrej Jombík, Martin Kamenský, Marek Mišečka, Martin Cebo, Štefan Šoun, Peter Gažík, Michal Šula, Radovan Slaboň, Milan Strapec, Matej Krkoška, Adriana Gimenezová

Program:

 1. Výkonný výbor ODM
 2. Komunikácia
 3. Fotky a fotenie
 4. Ples v Banskej Štiavnici
 5. Akcia pri príležitosti 15-teho výročia sviečkovej demonštrácie
 6. Prezidentské voľby
 7. iné


 1. Výkonný výbor ODM

  Martin Kamenský nás informoval o 1. zasadnutí nového VV ODM. Ministerstvo školstva SR by malo dať ODM 300 000 SKK na jej fungovanie. V diskusii Koordinačnej rady odznelo, že zhruba 40% z tejto sumy by sa malo rozdeliť medzi jednotlivé miestne kluby na základe počtu členov. Od sponzora by sme mohli dostať 800 USD na zakúpenie nejakej konkrétnej veci pre ODM.

 2. Komunikácia

  Ondrej Jombík nás informoval, že ODM Bratislava musí vyplniť Informačný list o fungovaní a aktivitách základného kolektívu občianskeho združenia a tiež Správu o činnosti základného kolektívu. Zároveň si to zobral na starosť. Taktiež sme sa dohodli, že pre lepšiu prezentáciu ODM Bratislava bude vhodné zaregistrovať našu webstránku na rôzne vyhľadávače (zoznam.sk, yahoo.com a pod.). Toto si zobral na starosť Marek Mišečka. Ostatní členovia dostali za úlohu porozmýšlať nad ďalšími metódami propagácie webstránky ODM Bratislava.

  Ondrej Jombík taktiež skompletizoval finálny zoznam s údajmi záujemcov o vizitky ODM Bratislava, ktoré bude zabezpečovať Ľuboš Vovčík.

 3. Fotky

  Po skončení Koordinačnej rady sa všetci nechali odfotiť. Tieto fotky budú uverejnené na našej webstránke. Poďakovanie patrí Radovanovi Slaboňovi za fotoaparát. K fotkám dostal každý za úlohu pripraviť pár riadkov o sebe. Pozerali sme aj fotky z Republikového snemu v Košiciach.

  Martin Kamenský a Ondrej Jombík boli poverení vzájomne sa dohodnúť na spôsobe zverejnenia fotiek z Mestského snemu ODM Bratislava. Predseda ODM Bratislava zdôraznil, že táto vec má vysokú prioritu.

 4. Ples

  Marek Mišečka nás všetkých oboznámil so stavom v akom je organizácia plesu v Banskej Štiavnici. Záujemcovia (a hlavne záujemkyne) sa ešte stále môžu prihlásiť na telefónnom čísle 0904 /~690 006.

 5. Akcia pri príležitosti 15-teho výročia sviečkovej demonštrácie

  Michal Šula informoval Koordinačnú radu o pripravovanej akcii. Financie (asi 57 000 SKK) by mali byť zapezpečené. O zabezpečenie ubytovania sa postará Martin Kamenský, o občerstvenie Štefan Šoun a o letáky Michal Šula spoločne s Ľudovítom Zaťkom.

 6. Prezidentská kampaň

  Ako všetci veľmi dobre vieme, za 1,5 roku sa u nás bude voliť nový prezident. Michal Šula nás oboznámil s kandidatúrou Františka Mikloška z KDH. Zhodli sme sa na tom, že ODM Bratislava bude podporovať tohto kandidáta a niektorí jej členovia sa pravdepodobne aj aktívne zúčastnia na jeho predvolebnej kampani. Akákoľvek aktivita v tom smere je vítaná.

 7. iné

  Peter Gažík nám povedal o pripravovanej návšteve Rogera Scrutona v Bratislave a o tom, že by mohlo byť možné zorganizovať stretnutie s ním. Roger Scruton príde na Slovensko v druhej polovici apríla. Dôraz by sa mal klasť na precízne zorganizovanie celého stretnutia. Martin Kamenský nám predstavil novú členku ODM Bratislava.

Najbližšia KR sa bude konať v utorok dňa 4. februára 2003 o 19:00 v budove Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika v Bratislave.

Vypracoval:
Marek Mišečka

Overil:
Ondrej Jombík


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.