ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 6

Autor: Martin Pener <martin.pener@prave-spektrum.sk> 4.2.2003

Prítomní:
Jana Ďurková, Radoslava Fedáková, Martin Cebo, Peter Gažík, Boris Halás, Ondrej Jombík, Martin Kamenský, Richard Mátéffy, Marek Mišečka, Martin Pener, Milan Strapec, Štefan Šoun, Marián Šrámek, Michal Šula

Program:

 1. Výročie Sviečkovej demonštrácie
 2. Reprezentačný ples
 3. Organizácia
 4. Fotografie
 5. Vyhlásenie ODM Bratislava
 6. iné


 1. Výročie Sviečkovej demonštrácie

  Manažérom projektu pri príležitosti výročia Sviečkovej demonštrácie za ODM Bratislava je Michal Šula. Termín akcie je 21. - 23. marec 2003, téma 15 rokov boja proti komunizmu. Prvé prednášky začínajú v sobotu 22. marca, súčasťou bude i spoločenský program. V utorok 25. marca sa pod vedením KDMS koná zapaľovanie kahancov na Hviezdoslavovom námestí.

 2. Reprezentačný ples

  Marek Mišečka informoval, že vo štvrtok 6. februára 2003 posiela záväznú prihlášku za zaevidovaných účastníkov reprezentačného plesu, ktorými za ODM Bratislava budú: Martin Hanus (+1), Marek Hojsík, Martin Kamenský, Michal Šula, Milan Strapec, Matej Krkoška, Marek Mišečka, ako i ďalší s iným počiatočným písmenom krsného mena než "M": Ľudovít Zaťko (+1), Adriana Gimenezová (+1), Darina Pavlů, Boris Bartko.

  Koordinačná rada bola informovaná, že ceny do tomboly zabezpečí Výkonný výbor. V deň konania plesu 14. februára 2003 sa okolo obeda uskutoční aj Výkonný výbor ODM.

 3. Organizácia

  Marek Mišečka informoval prítomných o stave registrovania webstránky ODM Bratislava do rôznych internetových katalógov či vyhľadávačov a ubezpečil členov Koordinačnej rady, že tento projekt bude naďalej riešený a zlepšovaný.

  Koordinačná rada tiež zobrala na vedomie oznámenie, že vizitky už boli vyhotovené, s ich distribúciou sa počíta v najbližšom čase.

 4. Fotografie

  Predseda ODM Bratislava Ondrej Jombík vyzval všetkých, ktorí sa nezúčastnili nedávneho fotografovania pre potreby zverejnenia na webstránke, aby mu svoje fotografie (pokiaľ možno vo viacerých veľkostiach či formátoch) priebežne posielali e-mailom. Takisto všetci tí, ktorí zatiaľ neposlali svoj stručný profil o sebe, mali by tak učiniť v najbližšom čase.

 5. Vyhlásenie ODM Bratislava

  Podpredseda ODM Bratislava Martin Pener oboznámil prítomných s textom vyhlásenia o podpore k eventuálnemu vojenskému zásahu v Iraku, ktoré vypracoval spolu s Romanom Hegedűsom. Koordinačná rada predložený materiál schválila v hlasovaní za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1. Koordinačná rada zároveň však rozhodla, že bude použitý vo forme článku pre webstránku ODM Bratislava, Pravé Spektrum, prípadne ďalšie a uložila Martinovi Penerovi vypracovať extrakt vhodnejší ako vyhlásenie pre médiá.

 6. iné

  Predseda ODM Bratislava Ondrej Jombík informoval o potrebe získania nového manažéra Pravého Spektra vzhľadom na zaneprázdnenosť ako i zmenu priorít súčasného šéfredaktora Martina Hanusa. Nie je podmienkou, aby išlo o osobu z radov ODM. Ondrej Jombík vyzval všetkých prítomných pokúsiť sa osloviť vhodných kandidátov z okolia, pričom on sám si zobral na starosti oslovovanie predsedov miestnych klubov ODM s ponukou publikovania v našom politicko-spoločenskom e-zine.

  Peter Gažík potvrdil zámer zorganizovať stretnutie s Rogerom Scrutonom s predpokladaným termínom v druhej polovici apríla 2003. Zámer je doposiaľ iba v počiatočnej fáze.

Najbližšia KR sa bude konať v utorok dňa 18. februára 2003 o 19:00 v budove Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika v Bratislave.

Vypracoval:
Matin Pener

Overil:
Ondrej Jombík


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.