ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 7

Autor: Ondrej Jombík <jombik@scherz.sk>, http://nepto.sk/ 18.2.2003

Prítomní:
Richard Mátéffy, Peter Gažík, Ondrej Jombík, Martin Pener, Martin Kamenský, Štefan Šoun, Rastislav Červenka, Boris Halász, Martin Hanus, Marek Mišečka

Program:

 1. Sviečková demonštrácia
 2. RR v Martine a školenie NDI
 3. Reprezentačný ples
 4. iné


 1. Sviečková demonštrácia

  Ondrej Jombík v krátkosti poinformoval o nových záležitostiach ohľadom pripravovaného vzdelávacieho seminára pri príležitosti pätnásteho výročia Sviečkovej manifestácie. Akcia sa uskutoční v Bratislave v dňoch 21. až 23. marca 2003. V najbližšom čase sa budú rozposielať pozvánky pre členov ODM z rôznych regiónov Slovenska. Od ODM Bratislava sa očakáva plná účasť.

 2. RR v Martine a školenie NDI

  Cez víkend sa v Martine uskutoční školenie NDI a Republiková rada ODM. Bratislava má 3 delegátov. Navyše majú možnosť zúčastniť sa dvaja ďalší členovia ODM Bratislava. Michal Šula má ako predseda Republikovej rady účasť zabezpečenú automaticky.

  Napriek veľkému počtu záujemcov o toto podujatie sa Koordinačná rada v hlasovaní v pomere 3 za, 1 proti, 1 sa zdržal zhodla na nasledovnom zložení výpravy:

  • delegáti: Ondrej Jombík, Martin Kamenský a Boris Halász
  • účastníci tréningu NDI: Štefan Šoun a Milan Strapec

  Ondrej Jombík predstavil záležitosti, ktoré sa budú na Republikovej rade riešiť:

  • schvaľovanie dokumentov: výročná správa, účtovná uzávierka, programové vyhlásenie
  • komunikácia v ODM: problém e-mailových konferencií a informovania členov ODM o pripravovaných a uskutočnených akciách a podujatiach
  • uznesenie o dokumentoch ODM: ODM Bratislava predloží RR na schválenie dokument, poďla ktorého sa zriadia pracovné skupiny, ktoré vytvoria príslušné chýbajúce alebo zastaralé dokumenty v súlade so Stanovami ODM
  • nominácia na akcie ODM: pozývací list od VV na akciu NDI, ktorý v ostatnom čase obdržal každý člen ODM, priniesol ODM Bratislava kvôli svojim nominačným inštrukciám isté problémy
 3. Reprezentačný ples

  Marek Mišečka, Martin Kamenský a Martin Hanus podali každý stručný ale aj výstižný report z uskutočného reprezentačného plesu v Banskej Štiavnici. Koordinačná rada uznala, že členovia ODM Bratislava sú dobrými účastníkmi a partnermi pre organizovanie podobných spoločenských podujatí. Azda jediným neduhom celej akcie bola sťažnosť Martina Hanusa na teplotu v jeho izbe.

 4. iné

  Martin Kamenský informoval o činnosti Výkonného výboru ODM a pripravovaných projektoch a akciách. Diskutovalo sa aj o probléme e-malových konferencií a komunikácie v rámci ODM.

  Martin Pener a Peter Gažík zabezpečia preloženie aktuálneho vyhlásenia ODM Bratislava k situácii v Iraku do anglického jazyka a jeho následné poslanie na americkú ambasádu. O výsledku budú informovať KR na najbližšom zasadnutí.

  Ondrej Jombík informoval, že vizitky pre členov ODM Bratislava prinesie Ľuboš Vovčík na nadchádzajúce zasadnutie Koordinačnej rady.

  Martin Hanus informoval o pripravovaných nových článkoch pre magazín Pravé Spektrum. Koordinačná rada ODM Bratislava zdôraznila, že ho stále považuje za plnohodnotného šéfredaktora politicko-spoločenského e-zinu Pravé Spektrum.

  Martin Kamenský ponúkol možnosť v budúcnosti zorganizovať regeneračno-rekreačný výjazd do Banskej Štiavnice, kde vie pre členov ODM Bratislava zabezpečiť ubytovanie. Návrh sa stretol s kladnou odozvou členov ODM-BA.

Najbližšia KR sa bude konať v utorok dňa 4. marca 2003 o 19:00 v budove Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika v Bratislave.

Vypracoval:
Ondrej Jombík

Overil:
Martin Pener


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.