ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 10

Autor: Marek Mišečka <marek.misecka@zoznam.sk> 1.4.2003

Prítomní:
Ondrej Jombík, Matej Krkoška, Marek Mišečka, Michal Drotován, Peter Filin, Boris Halás, Martin Kamenský, Milan Strapec, Peter Gažík, Michal Šula

Program:

 1. Sviečková demonštrácia - vyhodnotenie
 2. Diskusia o obrane a bezpečnosti
 3. Akcie ODM
 4. iné


 1. Sviečková demonštrácia- vyhodnotenie

  Michal Šula informoval Koordinačnú radu o priebehu celej akcie. Po následnej diskusii sme sa všetci zhodli, že išlo o veľmi vydarenú akciu, ktorá zviditeľnila ODM-BA. Rozobrali sme aj určité problémy pri organizovaní tejto akcie a vzali sme si z nich ponaučenie.

 2. Diskusia o obrane a bezpečnosti

  Za neprítomného Martina Penera oboznámil Ondrej Jombík Koordinačnú radu o pripravovanej akcii. Diskusia sa bude konať dňa 9.4.2003 (streda) o 18:00 v priestoroch Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika na Štefánikovej ulici. Dvaja hostia už potvrdili svoju účasť. Diskusiu bude moderovať Martin Pener. Dúfame, že sa členovia ODM-BA zúčastnia v čo najhojnejšom počte.

 3. Akcie ODM

  Matej Krkoška informoval o pozvaní na letný seminár o Európskej Únii, ktorý sa bude konať v Slovinsku. Bližšie informácie budú ešte zverejnené prostrednítvom e-mailovej konferencie ODM-BA a na ďaľšej Koordinačnej rade.

  Boris Halás nás oboznámil o svojej iniciatíve pripraviť na máj diskusiu o OSN a Peter Gažík pripravuje diskusiu o lobingu.

  Michal Šula predniesol nápad, aby si členovia (ale aj prípadne nečlenovia) ODM-BA občas išli zahrat futbal. Sú dve alternatívy: buď v sobotu po obede na ihrisku kdesi v Petržalke, alebo je aj možnosť zahrať si v hale v stredu doobeda. Záujemci môžu kontaktovat Michala Šulu.

 4. iné

  Ondrej Jombík nás informoval o tom, že poslal ústrednému tajomníkovi ODM e-mailové adresy členov ODM ako mu bolo uložené Republikovou radou. Sme zvedaví ako sa situácia ohľadne vnútornej komunikácie v ODM vyvinie.

  Michal Šula nás oboznámil s ďaľším vývinom formovania spoločných odborných sekcií ODM a KDMS.

  Peter Gažík nám oznámil, že Roger Scruton pravdepodobne v apríli nepríde.

Najbližšia Koordinačná rada sa bude konať dňa 15.4.2003 (utorok) o 19:00 v priestoroch Konzervatívneho inštitútu na Štefánikovej ulici.

Spracoval:
Marek Mišečka

Overil:
Ondrej Jombík


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.