ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Platiť - za kvalitu

Autor: Peter Filin <bananovcek@pobox.sk> 29.4.2003

Mojou prvou zásadnou poznámkou súvisiacou so spoplatnením denného vysokoškolského štúdia (ďalej len štúdia) je, že ho hodnotím ako ľavicové riešenie danej situácie. Minister Fronc, ktorého strana sa snaží bojovať proti ľavičiarom prišiel s návrhom, ktorý namiesto toho, aby prenášal zodpovednosť na všetkých študentov, prenáša zodpovednosť len na tých majetnejších študentov. Ministerstvo odhaduje, že sociálne štipendium bude poberať približne 25 tisíc študentov z celkového počtu 140 tisíc, čo je asi 18 percent. Títo poberatelia sociálnych štipendií budú mať preto štúdium v podstate zadarmo, alebo naň prispejú len minimálnym podielom. Okrem toho z peňazí, ktoré škola získa na školnom, odvedie podľa návrhu ministra školstva 30 percent do fondu sociálnych štipendií. Takže nielen, že spomínaných 18 percent študentov bude mať štúdium zadarmo, ale im na toto štúdium bude prispievať zvyšných 82 percent majetnejších študentov. Ministerstvo školstva by sa malo prostriedky získané na školnom presmerovať predovšetkým na vykrývanie úrokov pôžičiek, ktoré si študenti zoberú na platenie školného, pretože vziať si pôžičku vedie určite ku väčšej zodpovednosti študentov ako poberať sociálne štipendiá.

Ďalej by som sa chcel vyjadriť ku rozhodnutiu rektorov univerzít, ktorí nesúhlasia so spoplatnením. Myslím si, že škola by mala mať právo (ne)vyberať od študentov školné, keď s tým (ne)súhlasí. Mohlo by to viesť k tomu, že na Slovensku vzniknú dva druhy univerzít: tie, ktoré budú vyberať školné a tie, ktoré k takémuto opatreniu nepristúpia. Je zrejmé, že školné by začali vyberať univerzity a fakulty, o ktoré je veľký záujem a absolventi ktorých nemajú problém o uplatnenie na trhu práce. Na týchto školách by sa kvalita štúdia zvýšila a štúdium na nich by sa stalo prestížnym. Preto kritérium, či škola spolplatňuje alebo nespoplatňuje svoje štúdiu by sa stalo dôležitým pre maturantov uchádzajúcich sa o štúdium, pretože by vypovedalo o kvalite štúdia a uplatnení po jeho ukončení. Takže školy, ktoré nebudú spolplatňovať štúdium budú menej kvalitné a prestížne a školy vyberajúce poplatky sa stanú kvalitnejšími a prestížnejšími. Kto chce kvalitu, nech si priplatí a komu stačí titul tak ten platiť nemusí.

To znamená nechať školám voľnú ruku a tie školy, ktoré zavedú poplatky by nemali tieto prostriedky premrhať.

Peter Filin
vysokoškolský študent a člen Občiansko-demokratickej mládeže

Článok vyšiel v denníku SME dňa 29. apríla 2003.


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.