ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 13

Autor: Martin Kamenský 13.5.2003

Prítomní: Ondrej Jombík, Michal Šula, Peter Filin, Boris Bartko, Marek Mišečka, Darina Pavlu, Martin Kamenský, Tomáš Jahelka, Michal Drotován

Program:

 1. Úlohy
 2. Daňová reforma
 3. Školstvo
 4. Akcie ODM
 5. iné


 1. Úlohy

  Predseda ODM Bratislava Ondrej Jombík zhodnotil plnenie úloh z predchádzajúcej Koordinačnej rady ODM Bratislava. KR poverila členov, ktorí úlohy nesplnili, aby tak učinili do nadchádzajúcej Koordinačnej rady.

  V rámci splnených úloh boli Ondrejom Jombíkom oslovení a kontaktovaní noví členovia a aktualizovaná e-mailová konferencia ODM Bratislava.

 2. Daňová reforma

  V rámci Koordinačnej rady sa viedla debata o pripravovanej daňovej reforme a aké zaujme k uvedenej problematike ODM Bratislava stanovisko. Michal Šula bol poverený prípravou argumentačného materiálu a vypracovaním vyhlásenia k tejto téme.

  Ondrej Jombík prítomných oboznámil s reakciou RMS na pripravovanú reformu a zdôraznil body, ktoré sa týkajú aj ODM ako neziskovej organizácie. Jedná sa najmä o zdaňovanie príjmov neziskových organizácií. Koordinačná rada poverila Ondreja Jombíka, aby spomínaný dokument poslal do konferencie ODM Bratislava.

 3. Školstvo

  Michal Šula informoval o stretnutí s predstaviteľmi KDMS kde spoločne rokovali o budúcnosti zákona, ktorý ma zaviesť poplatky na VŠ. Členovia ODM Bratislava potom dlhšie debatovali o stratégii spolupráce pri presadzovaní a zavádzaní spomínaného zákona do praxe.

 4. Akcie ODM

  Martin Kamenský informoval členov ODM Bratislava o pripravovaných akciách VV ODM. Ako najdôležitejšiu spomenul najbližšiu Republikovú radu ODM, ktorá by sa mala uskutočniť 20.–22. júna 2003 v Košiciach.

  Ďalej informoval o ceste členov ODM na stretnutie EDS v Paríži a zároveň odporučil všetkým členom ak majú záujem, aby sa v budúcnosti na podobných podujatiach zúčastnili.

 5. iné

  V rámci navrátenia brigádnickej práce do pripravovanej novely Zákonníka práce sa Koordinačná rada dohodla na budúcich akciách, ktoré bude pre túto vec robiť.

Najbližšia Koordinačná rada sa uskutoční dňa 27. mája 2003 o 19:00 na Konzervatívnom inštitúte.

Vypracoval:
Martin Kamenský

Overil:
Ondrej Jombík


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.