ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 14

Autor: Ondrej Jombík <jombik@scherz.sk>, http://nepto.sk/ 27.5.2003

Prítomní: Zuzana Orlíčková, Tomáš Jahelka, Peter Filin, Marek Mišečka, Peter Gažík, Marián Šrámek, Michal Šula, Ondrej Jombík

Program:

 1. Úlohy
 2. Republiková rada
 3. Zákonník práce
 4. Futbalový turnaj
 5. Záverečná akcia
 6. iné


 1. Úlohy

  Väčšina z úloh pre členov ODM Bratislava bola splnená. Marek Mišečka priniesol na Koordinačnú radu prihlášky členov ODM-BA. Ondrej Jombík dal fotografie na webstránku. Michal Šula ďalej pripraví spolu s Martinom Kamenským vyhlásenie v súvislosti s pripravovanou daňovou reformou. Marek Mišečka a Peter Gažík sa pokúsia vyhľadať v archíve SITA Štefunkove vyhlásenie z marca roku 2001.

 2. Republiková rada

  V dňoch 21.-22. júna 2003 sa uskutoční v Košiciach Republiková rada ODM. ODM Bratislava má troch delegátov. Záujem prejavili Marek Mišečka, Martin Kamenský, Ondrej Jombík a možno aj Michal Šula. Ďalší záujemcovia sa môžu hlásiť.

  Ondrej Jombík informoval o viacerých záležitostiach, ktoré chce ODM Bratislava na toto podujatí podniknúť. Bude predložené vyhlásenie z predchádzajúceho bodu týkajúce sa daňovej reformy. Ďalej sa bude schvalovať Programové vyhlásenie ODM a Dokument o strategických cieľoch. Ondrej Jombík pripraví náčrty Hospodárskeho poriadku ODM a Organizačného poriadku ODM o ktorých sa bude na RR diskutovať. Pomoc pri tvorbe týchto dokumentov je vítaná. Prezentované budú tiež akcie ODM Bratislava, ktoré sa konali v uplynulých mesiacoch.

 3. Zákonník práce

  Michal Šula informoval, že aj zásluhou ODM Bratislava (Marián Šrámek, Peter Filin, Michal Šula) sa podarilo prostredníctvom poslankyne Márie Majdovej ponechať v novelizovanom zákonníku práce inštitút brigádnickej činnosti pre študentov.

  Dohody o vykonaní pracovnej činnosti boli zrušené. S týmto súviseli aj protesty mladých ľavičiarov proti tejto novelizácii. Paradoxom je, že práve pred dvomi rokmi obdobné kroky podnikal vtedajší minister práce a sociálnych vecí za SDĽ Peter Magvaši, pričom mladí ľavičiari túto novelizáciu podporovali. ODM Bratislava sa k tejto téme vyjadrí v najbližsom čase (viz. úlohu Mareka Mišečku a Petra Gažíka v bode Úlohy).

 4. Futbalový turnaj

  V piatok dňa 20. júna 2003 sa uskutoční futbalový turnaj v rámci hier tretieho sektora. ODM Bratislava sa tohto turnaju zúčastní pričom predseda ODM-BA zdôraznil, že sa ideme na inkriminovanom turnaji nielen zúčastniť, ale ho aj vyhrať. Registráciou družstva bol poverený Ondrej Jombík. Monitoroval sa záujem členov o účasť na tomto turnaji. Dospelo sa k nasledujúcej predpokladanej zostave, ktorú prezentoval Michal Šula: Marek Mišečka, Martin Kamenský Milan Strapec, Michal Šula, Martin Jombík (brankár), Ondrej Jombík, Ľuboš Vovčík, Štefan Šoun a Jerguš Sivoš.

 5. Záverečná akcia

  Dňa 4. júla 2003 o 20:00 sa na lodi Čadca na Dunaji uskutoční slávnostná akcia/párty organizovaná ODM Bratislava. Prístup na loď je možný cez pontón za Ministerstvom vnútra pri areáli firmy Spandex. Akciu organizačne zabezpečujú Martin Kamenský (0905/216474) a Boris Bartko, u ktorých je možné získať viac informácií. Tešíme sa na vašu účasť!

 6. iné

  Predstavila sa nová členka ODM Bratislava Zuzana Orlíčková.

  Rekapitulovali sa priority činnosti ODM Bratislava pre nadchádzajúce obdobie.

Najbližšia Koordinačná rada sa uskutoční dňa 10. júna 2003 o 19:00 na Konzervatívnom inštitúte na Štefánikovej ulici.

Vypracoval:
Ondrej Jombík

Overil:
Michal Šula


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.