ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 16

Autor: Martin Pener <martin.pener@prave-spektrum.sk> 24.6.2003

Prítomní: Boris Bartko, Ondrej Jombík, Martin Kamenský, Matej Krkoška, Marek Mišečka, Martin Pener

Program

 1. Vnútorná organizácia ODM Bratislava
 2. Futbalový turnaj
 3. Republiková rada
 4. Výročná akcia ODM Bratislava
 5. iné


 1. Vnútorná organizácia ODM Bratislava

  Predseda ODM Bratislava Ondrej Jombík otvoril otázku našej činnosti počas letných prázdnin. V nasledujúcej diskusii sa prítomní venovali alternatívam periodicity a charakteru zasadaní Koordinačnej rady (KR) v mesiacoch júl a august. Rozhodnutie KR je nasledovné – najbližšie stretnutie sa uskutoční v utorok 8. júla 2003 tradične na Konzervatívnom inštitúte o 19:00, kde sa rozhodne o stratégii na leto.

  KR apeluje na členov ODM Bratislava, aby počas letného obdobia pravidelne sledovali našu e-mailovú konferenciu, prostredníctvom ktorej budú informovaní o všetkých pripravovaných letných akciách.

  Ondrej Jombík informoval o súčasnom stave fungovania webovej stránky ODM Bratislava, o zverejnení našich partnerov na tomto webe a skonštatoval jeho solídnu návštevnosť. KR tiež konštatovala potrebu permanentného vyhľadávania a oslovovania nových pracovníkov a spolupracovníkov Pravého Spektra.

 2. Futbalový turnaj

  ODM Bratislava sa v uplynulom čase zúčastnila na športových hrách tretieho sektora, kde sa vo futbalovom turnaji umiestnila na dobrom štvrtom mieste po výsledkoch 1:0, 1:1, 7:0, 0:1 PK a nakoniec v boji o tretie miesto s družstvom Stana Radiča 0:1 PK (PK znamená po predĺžení na pokutové kopy). KR poďakovala podpredsedovi ODM Bratislava Martinovi Kamenskému za zostavenie kvalitného futbalového tímu ODM Bratislava. Občiansko-demokratická mládež mala vo svojom bratislavskom klube veľmi dôstojného reprezentanta.

 3. Republiková rada

  Ako už bolo v minulosti skonštatované, Republiková rada ODM sa bude konať dňa 6. júla 2003 v Košiciach. Koordinačná rada schválila delegátov za klub ODM Bratislava:

  • Ondrej Jombík
  • Martin Kamenský
  • Marek Mišečka
  • Michal Štencl

  Tí však v dôsledku účasti na Výročnej akcii ODM Bratislava prídu do Košíc až v sobotu 5. júla 2003 s výnimkou Michala, ktorý bude hájiť našu erudovanosť a šikovnosť na tréningu o euro-projektoch, ktorý Republikovej rade predchádza. Výsledok hlasovania bol 4 za, 0 proti, 0 sa zdržal.

  Skutočnosť, že Marek Mišečka už zistil vlakové spojenie do Košíc, bola Ondrejom Jombíkom označená ako príkladná práca organizačnej sekcie. Alternatívou presunu na ďaleký východ Slovenska však naďalej ostáva i motorové vozidlo.

  Predseda ODM Bratislava Ondrej Jombík oboznámil prítomných s nasledovnými témami, ktoré pokladáme za potrebné na Republikovej rade otvoriť:

  1. Dokument o financovaní ODM Bratislava
  2. Hospodársky poriadok ODM, Organizačný poriadok ODM
  3. Vyhlásenia ODM Bratislava (prezentované budú až v Košiciach)
  4. Výstupy z Programovej konferencie ODM
  5. Prešetrenie porušenia stanov pri voľbe predsedu RR na poslednej Republikovej rade
  6. Podmienky a proces preregistrácie členov ODM a registrácie Ministerstvom školstva
  7. iné
 4. Výročná akcia ODM Bratislava

  Koordinačná rada potvrdila pôvodný termín výročnej akcie ODM Bratislava, a to piatok 4. júla 2003, so začiatkom medzi 19:30 a 20:00. Miesto konania je plavidlo Čadca na pontóne za Ministerstvom vnútra. Hlavný organizátor akcie a podpredseda ODM Bratislava Martin Kamenský opätovne potvrdil i plánované prekvapenie.

  Organizátori akcie zdôrazňujú že individuálnu konzumáciu si každý účastník hradí sám. Koordinačná rada tiež zdôrazňuje, že aspoň polo-spoločenský odev je nutnosťou, t.j. za nevhodné budú požadované šortky, tričká, tepláky, maskáče a podobne.

 5. iné

  KR bola oboznámená, že na letnej univerzite EDS v Chorvátsku bude ODM Bratislava zastúpená našim členom Andrejom Mongiellom.

Najbližšia Koordinačná rada sa uskutoční dňa 8. júla 2003 (utorok) o 19:00 v budove Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika na Štefánikovej ulici v Bratislave.

Vypracoval:
Martin Pener

Overil:
Ondrej Jombík


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.