ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 18

Autor: Martin Pener <martin.pener@prave-spektrum.sk> 5.8.2003

Prítomní:

Členovia ODM-BA: Martin Hanus, Ondrej Jombík, Matej Krkoška, Marek Mišečka, Andrej Mongiello, Martin Pener, Richard Mátéffy, Róbert Mátéffy, Radoslav Slaboň, Michal Šula

Program:

  1. Organizácia a akcie
  2. iné


  1. Organizácia a akcie

    Rokovanie tejto Koordinačnej rady malo jediný bod programu a to mládežnícke letné akcie. Tie sú jednak usporadúvané samotnou ODM, ale aj externé. Predseda ODM Bratislava Ondrej Jombík taktiež oboznámil prítomných s nadväznými informáciami organizačného charakteru.

    Koordinačná rada sa taktiež venovala otázke jej zastúpenia na akciách. Na seminári V4 v Modre nás bude reprezentovať Andrej Mongiello. Na septembrovú akciu vo Francúzku Koordinačná rada zaviazala predsedu ODM Bratislava rezervovať dve miesta pre členov ODM Bratislava.

  2. iné

    V bode iné členovia ODM Bratislava preberali aktuálnu politickú situáciu na Slovensku, diskutovali o svojich prázdninových zážitkoch a uvažovali aj nad možnými poprázdninovými činnosťami.

Najbližšia Koordinačná rada sa bude konať v utorok dňa 19. augusta 2003 o 19:00 v priestoroch Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika.

Vypracoval
Martin Pener

Overil
Ondrej Jombík


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.