ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 20

Autor: Martin Pener <martin.pener@prave-spektrum.sk> 16.9.2003

Prítomní:

Členovia ODM-BA: Peter Filin, Peter Gažík, Ondrej Jombík, Martin Kamenský, Matej Krkoška, Marek Mišečka, Martin Pener, Michal Šula a hosť Lukáš Krivošík

Program:

 1. Rekapitulácia a spätné hodnotenie letných akcií
 2. Republiková rada ODM v Trenčíne
 3. Mestský snem ODM Bratislava
 4. Činnosť ODM Bratislava
 5. iné


 1. Rekapitulácia a spätné hodnotenie letných akcií

  Koordinačná rada (KR) hodnotila akcie, ktorá sa konali v letných mesiacoch roku 2003:

  • Výročné stretnutie ODM Bratislava na lodi Čadca
  • Letná univerzita EDS v Chorvátsku
  • Stretnutie V4 v Modre
  • Letná univerzita Madarás
  • akcia vo Francúzsku

  Okrem posledne menovanej akcie, na ktorej sa napriek pôvodnému zámeru nikto z ODM Bratislava nezúčastnil, KR konštatovala spokojnosť nad úspešným priebehom všetkých podujatí. Podpredseda ODM Bratislava Martin Kamenský informoval KR o súčasnom stave doposiaľ nevysporiadanej otázky dofinancovania stretnutia V4 v Modre.

 2. Republiková rada ODM v Trenčíne

  KR sa zaoberala výberom a voľbou delegátov ODM Bratislava na blížiacu sa Republikovú radu ODM, ktorá sa uskutoční 5. októbra 2003 v Trenčíne. Všetkých päť prítomných členov KR napokon za delegátov schválilo Ondreja Jombíka, Mareka Mišečku a Martina Penera a ako náhradníkov Petra Gažíka a Petra Filina.

  V rámci bodu 2 Martin Pener a Matej Krkoška, ktorí boli prítomní na zasadaní Výkonného výboru ODM v stredisku Váhovce-Kaskády počas akcie Madarás, informovali KR o priebehu tohto VV, a to najmä o pre ODM Bratislava možných vyplývajúcich úlohách v súvislosti s participáciou členov ODM na kampani na podporu dôchodkovej reformy.

  V bode 2 sa KR napokon venovala návrhu Paľa Tótha o demonštratívnom blokovaní centrály Konfederácie odborých zväzov počas štrajku plánovaného na 25.9.2003. Konečné stanovisko zaujaté nebolo, KR bude v tejto veci naďalej komunikovať s Paľom Tóthom.

 3. Mestský snem ODM Bratislava

  Koordinačná rada sa dohodla na dvoch alternatívach konania Mestského snemu ODM Bratislava:

  1. sobota (nedeľa) 11. (12.) októbra 2003
  2. sobota (nedeľa) 18. (19.) októbra 2003

  Konečná voľba bude závisieť od programu Konzervatívneho inštitútu, kde sa snem bude konať. Členovia ODM Bratislava budú o definitívnom termíne včas informovaní prostredníctvom e-mailovej konferencie. Predseda ODM Bratislava Ondrej Jombík upozornil prítomných na nutnosť opätovnej Preregistrácie členov ODM Bratislava.

 4. Činnosť ODM Bratislava

  Michal Šula otvoril diskusiu o alternatívach ďaľšieho smerovania v sférach

  1. celej materskej organizácie,
  2. bratislavského klubu,
  3. politickej scény ako celku.

  Diskusia sa dotka problematiky blížiacich sa prezidentských volieb a eventuálnej úlohy ODM pri kampani. KR zvážila viaceré scenáre podľa jednotlivých kandidátov.

  Koordinačná rada skonštatovala nepriaznivú tendenciu presunu ťažiska vo fungovaní ODM - z politickej do edukačnej roviny a teda pokles našej politickej transparentnosti. KR sa taktiež zaoberala súčasným, no najmä budúcim postavením ODM vôči pravicovým politickým stranám a porovnávala realitu slovenskú s zahraničím.

  Diskusia ostáva naďalej otvorená.

 5. iné

  V rámci bodu iné sa prítomným predstavil nový člen ODM Bratislava, Lukáš Krivošík, študent Univerzity Komenského – Pravnická fakulta. V úvode tejto zápisnice je uvedený ako hosť, nakoľko jeho registrácia bola odložená až na druhú polovicu septembra.

  Koordinačná rada menovala podpredsedu ODM Bratislava Martina Kamenského hlavným organizátorom akcií zamýšlaných k výročiu 17. novembra (1989). Jeho úloha je zatiaľ iba symbolická, jednak pre jeho neodkladné štúdijné povinnosti a tiež pretože doposiaľ neexistuje finálny projekt pre toto výročie. Z navrhovaných alternatív sa KR najviac priklonila k spolupráci na zamýšlaných podujatiach Konzervatívneho inštitútu.

Najbližšia Koordinačná rada sa bude konať v utorok dňa 30. augusta 2003 o 19:00 v priestoroch Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika.

Vypracoval
Martin Pener

Overil
Ondrej Jombík


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.