ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 2

Autor: Marek Mišečka <marek.misecka@zoznam.sk> 11.11.2003

Prítomní:

Členovia ODM-BA:
Ondrej Jombík, Martin Pener, Marek Mišečka, Peter Filin, Zuzana Orlíčková, Ján Dinga, Martin Hanus, Peter Gažík

Hostia:
Simona Kováčiková

Program

 1. Organizácia a Preregistrácia
 2. Akcie
 3. Pravé Spektrum
 4. iné


 1. Organizácia a Preregistrácia

  Opäť sa rozbehla Preregistrácia členov ODM, aby sme mohli zistiť počty delegátov na jednotlivé celorepublikové orgány. Preto žiadame všetkých členov ODM-BA, aby zaplatili členský poplatok 50 SK na účet ODM. Boli by sme radi, aby ste tak urobili najneskôr do najbližšej Koordinačnej rady, aby sme mali presný prehľad koľko členov v Bratislave je. Pre potencionálnych nových členov je toto obdobie prirodzenie najvhodnejšia príležitosť na vstup do našej organizácie.

  Marek Mišečka dostal za prioritnú úlohu do najbližšej Koordinačnej rady aktualizovať databázový systém Adores, ktorý používa ODM-BA na evidenciu členov.

  Predseda ODM-BA Ondrej Jombík informoval Koordinačnú radu, že všetky internetové domény, ktoré vlastní ODM-BA sú preregistrované a vysporiadané.

  Úlohy, vyplývajúce z Mestského snemu ODM-BA, tj.  napísanie zápisnice, aktualizácia stanov a podobne boli splnené. Tieto dokumenty je možné nájsť na našej webstránke.

  Vyhlásenie ODM-BA k 28. októbru bolo publikované na stránkach ODM-BA a na Pravom Spektre, kde sa pod článkom rozbehla veľmi zaujímavá diskusia. Ak má niekto informácie o publikovaní tohto vyhlásenia v iných médiách, nech dá vedieť predsedníctvu ODM Bratislava.

  V našej e-mailovej konferencii sa v poslednom období objavilo pár spam mailov. Koordinačná rada sa rozhodla, že tento problém sa zatiaľ riešiť nebude.

 2. Akcie

  Pri príležitosti 17. novembra pripravujeme spolu s KDMS a JKKD spomienkový pochod so sviečkami. Taktiež nie je vylúčená účasť na akcii OKS, ktorá začína o 17:00 na Námestí SNP. Bližšie informácie rozpošle Ondrej Jombík e-mailom.

  Dňa 6. decembra 2003 sa uskutoční 1. Mikulášsky ples mladých parvičiarov. Ples sa bude konať v Kaníkovom hoteli v Banskej Štiavnici. Informácie boli rozposlané e-mailom a takisto ich môžete nájsť na stránke ODM. Žiadame členov ODM-BA, ktorí sa plánujú zúčastniť plesu, aby dali o tom vediet Koordinačnej rade.

  Opäť vyzývame členov ODM-BA, aby sa zúčastňovali na zahraničných akciách, na ktoré sú členovia ODM pozvaní. Je to vždy dobrá skúsenosť.

 3. Pravé Spektrum

  Martin Hanus aj napriek ťažkej a vyčerpávajúcej práce pre týždenník Domino Fórum zvláda aj svoj post šéfredaktora nášho e-zinu. Čítanosť článkov na Pravom Spektre je vysoká, takisto aj diskusie pod článkami sú veľmi podnetné. Martin Hanus dostal od Koordinačnej rady za úlohu opäť obnoviť tradíciu newsletterov informujúcich o novinkách na Pravom Spektre.

 4. iné

  Martin Pener nás informoval o tom, že sa rozbehla práca asistentov komunálnych poslancov. Okrem neho sú do tohoto programu zapojení aj Martin Kamenský a Michal Šula.

  Petrovi Filinovi opäť vyšiel článok v denníku SME. Koordinačná rada ODM-BA mu gratuluje. Materiál bude zverejnený tiež na webstránke ODM Bratislava.

  Do virtuálneho hlasovania o prezidentských kandidátoch sa zatiaľ zapojili štyria ludia. Ďaľší ľudia sa môžu zapojiť do hlasovania na e-mailovej adrese Martina Penera.

  Na záver Koordinačnej radz sa nám predstavil náš nový člen Ján Dinga.

Najbližšia Koordinačná rada sa bude konať dňa 25. novembra 2003 o 19:00 hodine v priestoroch Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika na Štefánikovej ulici.

Vypracoval:
Marek Mišečka

Overil:
Ondrej Jombík


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.