ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 3

Autor: Martin Pener <martin.pener@prave-spektrum.sk> 25.11.2003

Prítomní:

Členovia ODM-BA:
Simona Kováčiková, Ján Dinga, Peter Filin, Peter Gažík, Tomáš Jahelka, Ondrej Jombík, Matej Krkoška, Marek Mišečka, Zuzana Orlíčková, Martin Pener, Michal Šula

Hostia:
Radovan Camber (ODM-LM)

Program

 1. Organizácia a Preregistrácia
 2. Akcie ODM
 3. Kampaň na podporu dôchodkovej reformy
 4. iné


 1. Organizácia a Preregistrácia

  Podpredsedovia ODM Bratislava Martin Pener a Marek Mišečka informovali o prieskume záujmu doterajších členov bratislavského klubu o pokračovanie členstva, ktorý je spojený s procesom Preregistrácie.

  Predseda ODM Bratislava Ondrej Jombík informoval o svojom stretnutí s predsedom ODM Marošom Keménym, na ktorom boli:

  1. vyriešená otázka niektorých sporných platieb členských poplatkov
  2. predsedom ODM schválený prevod domény Pravého Spektra z ODM na Ondreja Jombíka
 2. Akcie ODM

  Ondrej Jombík informoval prítomných o účasti niektorých členov ODM Bratislava na spomienkovom stretnutí Občianskej konzervatívnej strany pri príležitosti 17. novembra. Koordinačná rada deklarovala potrebu zorganizovať na budúci rok pri okrúhlom 15. výročí pádu komunistického režimu významnú a rozsiahlu akciu.

  Koordinačná rada skonštatovala, že na plese ODM treba v dôsledku nepriaznivej situácie (časovej, finančnej, pracovného a štúdijného vyťaženia) počítať s minimálnou účasťou členov ODM Bratislava. Predseda ODM Bratislava apeluje na doposiaľ nerozhodnutých členov bratislavského klubu, aby sa v prípade záujmu plesu rozhodne zúčastnili.

  Ondrej Jombík informoval o blížiacom sa Kongrese českých Mladých Konzervatívcov, na ktorom bude ODM pravdepodobne zastupovať jej predseda Maroš Kemény. Záujem o účasť majú i Ondrej Jombík a Martin Kamenský.

 3. Kampaň na podporu dôchodkovej reformy

  Ondrej Jombík rozdal prítomným propagačné leporelá a poveril ich distribúciou na jednotlivé bratislavské vysoké školy a internáty:

  1. Filozofická a Právnická fakulta UK – Peter Filin, Martin Pener, Peter Gažík
  2. Pedagogická fakulta UK – Martin Kamenský
  3. Prírodovedecká fakulta UK – Zuzana Orlíčková
  4. Matematicko-fyzikálna fakulta – Ján Dinga
  5. Slovenská technická univerzita – Radoslav Camber (ODM-LM)
  6. Evanjelická bohoslovecká fakulta – Tomáš Jahelka
  7. Študenstský domov Ľudovíta Štúra – Peter Filin
  8. Internáty átriové domy – Simona Kováčiková

  Prítomní členovia ODM Bratislava ktorí sa podielali na lepení plagátov informujúcich o súťaži študentských esejí, sa zhodli na nízkej životnosti plagátov t.j. na časté strhávanie neznámymi osobami.

 4. iné

  Koordinačná rada a ďaľší prítomní boli oboznámení s vyhlásením predsedu ODM Trnava Milana Mikulu, protestujúcim proti voľbe Jozefa Krupka (ODM Humenné) za nového predsedu ODM Trnava a proti porušeniu Stanov ODM i ODM Trnava. Koordinačná rada bude veľmi pozorne sledovať ďaľší vývoj a najmä postoj vedenia ODM.

  Martin Pener ponúkol prítomným k podpisu petíciu za výstavbu planetária v Bratislave. Bližšie informácie ako i petičné hárky sú k dispozícii na stránke www.astroportal.sk.

Najbližšia Koordinačná rada sa bude konať dňa 9. decembra 2003 o 19:00 hodine v priestoroch Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika na Štefánikovej ulici.

Vypracoval:
Martin Pener

Overil:
Ondrej Jombík


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.