ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 4

Autor: Marek Mišečka <marek.misecka@zoznam.sk> 9.12.2003

Prítomní:

Členovia ODM-BA:
Štefan Šoun, Ján Dinga, Radoslava Fedáková, Peter Filín, Ondrej Jombík, Marek Mišečka, Martin Hanus, Peter Gažík, Michal Šula, Matej Krkoška, Martin Pener

Hostia:
Radovan Camber, Ida Repaská (obaja ODM-LM)

Program

 1. Preregistrácia
 2. Akcie
 3. Kampaň na podporu dôchodkovej reformy
 4. iné


 1. Preregistrácia

  Dňa 5. decembra 2003 bol posledný termín, do ktorého bolo potrebné uhradiť členský poplatok ODM. Za niektorých členov miestneho klubu ODM Bratislava tento poplatok vyzbieralo a zaplatilo predsedníctvo. Podľa toho nám vyšlo, že ODM-BA bude mať okolo 50 členov. To znamená, že by sme mohli byť opäť najväčším klubom v rámci ODM.

  Vznikla otázka čo robiť, keď noví členovia pošlú prihlášku do Hlavnej kancelárie ODM a Koordinačná rada o tomto nebude informovaná.

 2. Akcie

  Dňa 6. decembra 2003 sa konal 1. Mikulášsky ples mladých pravičiarov. Podľa vyjadrenia predsedníctva ODM to bola vydarená akcia. Keďže nikto z členov ODM-BA sa tohto plesu nezúčastnil, nevieme to posúdiť.

 3. Kampaň na podporu dôchodkovej reformy

  Všetky úlohy dané poslednou Koordinačnou radou boli splnené.

 4. iné

  Ondrej Jombík informoval Koordinačnú radu o svojej e-mailovej korešpondencii s podpredsedom ODM Vladimírom Školom, týkajúcej sa situácii v ODM Trnava. Následne sa rozprúdila diskusia medzi ním a Martinom Hanusom ohľadne spôsobu akým bol napísaný posledný e-mail. Ondrej Jombík čiastočne prijal kritiku.

  Blíži sa termín Kongresu ODM v Banskej Bystrici, všetci dostali za úlohu rozmýšlať o možných plánoch ODM-BA na tomto podujatí.

Najbližšia Koordinačná rada sa bude konať po Novom roku, presný termín upresní Predsedníctvo ODM-BA. Prajeme všetkým členom a priateľom ODM-BA príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa štastia v Novom roku.

Vypracoval
Marek Mišečka

Overil
Ondrej Jombík


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.