ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 7

Autor: Martin Pener <martin.pener@prave-spektrum.sk> 27.1.2004

Prítomní:

Členovia ODM-BA:
Ondrej Jombík, Marek Mišečka, Peter Filin, Michal Šula, Martin Pener, Simona Kováčiková, Rasťo Červenka, Rišo Matéffy, Martin Kamenský, Peter Gažík, Ján Dinga, Martin Hanus, Vlado Dolinay, Milan Strapec

Hostia:
Radovan Camber (ex ODM-LM), Ida Repaská (ODM-LM)

Program

 1. Preregistrácia Ministerstva školstva
 2. Akcie ODM
 3. Akcia v spolupráci s Mladými konzervatívcami (ČR)
 4. Republiková rada a kongres ODM
 5. iné


 1. Preregistrácia Ministerstva školstva

  Predsedníctvo (podľa jednotlivých úloh) informovalo prítomných o priebehu preregistrácie ODM Bratislava. Ondrej Jombík tiež pre vysvetlenie priblížil pokyny vedenia ODM, podľa ktorých sa preregistrácia realizovala a skonštatoval, že ODM Bratislava sa preregistrovala vo svojom doposiaľ najväčšom počte.

 2. Akcie ODM

  Predseda ODM Bratislava Ondrej Jombík poskytol prítomným materiály s prehľadom akcií ODM na najbližšie obdobie. Martin Kamenský informoval že sumarizuje doklady týkajúce sa výročného stretnutia ODM Bratislava z leta 2003 – pre potreby Ministerstva školstva.

 3. Akcia v spolupráci s Mladými konzervatívcami (ČR)

  Koordinačná rada bola informovaná, že česká spriatelená organizácia Mladí Konzervativci (MK) majú záujem usporiadať spoločnú (rozsahom víkendovú) konferenciu o slovenskej daňovej reforme. Ide o adresnú ponuku MK Praha klubu ODM Bratislava. Koordinačná rada prijala tento návrh pozitívne, ďalšia spolupráca však bude závisieť od budúcnosti klubu ODM Bratislava.

 4. Republiková rada a Kongres ODM

  Ondrej Jombík prezentoval doposiaľ dostupné materiály na Republikovú radu a kongres ODM, ktoré sa budú konať 31. januára 2004 v Banskej Bystrici.

  Koordinačná rada ďalej schválila (4 – za, 1 - neprítomný) delegátov na konfres ODM: Ondrej Jombík, Martin Pener, Marek Mišečka, Peter Filin, Martin Hanus, Simona Kováčiková. Na vlastné náklady (ubytovanie, strava i cesta) sa Republikovej rady a Kongresu taktiež zúčastnia Michal Šula, Martin Kamenský, Richard Matéffy a Radka Fedáková. Ďalej sa tiež prejednávali organizačné záležitosti samotného podujatia.

  Ondrej Jombík definitívne potvrdil informáciu o príprave jeho vylúčenia z ODM na Republikovej rade, ktorá bude priamo predchádzať Kongresu ODM. Koordinačná rada hľadala možné dôvody pre toto vylúčenie, zvažovala alternatívy ďalšieho postupu a všetci prítomní jednoznačne vyjadrili plnú podporu Ondrejovi Jombíkovi.

 5. iné

  V bode iné informoval člen ODM Trnava Michal Drôtovan Koordinačnú radu o tom, že sa podujatí v Banskej Bystrici ako delegát nezúčastní a to i napriek tomu, že mu to bolo prisľúbené od predsedu ODM Trnava Michala Trnku.

  Predseda ODM Liptovský Mikuláš Radovan Camber informoval Koordinačnú radu, že okrem iného aj na protest proti súčasnej situácii v ODM, sa rozhodol opustiť rady ODM.

Najbližšia Koordinačná rada sa bude konať po Republikovej rade a Kongrese ODM. Presný termín upresní Predsedníctvo ODM-BA, resp. nové vedenie ODM Bratislava.

Vypracoval
Martin Pener

Overil
Ondrej Jombík


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.