ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Áno Európe, nie EÚrópe, alebo šanca pre ODM

Autor: Martin Hanus <martin.hanus@prave-spektrum.sk> 20.12.2002

Tézy prednášky:

  1. Členstvo Slovenska v Európskej únii dnes nie je témou. Slovensko sa ním s najväčšou pravdepodobnosťou stane spolu s ostatnými krajinami východnej a strednej Európy, ktoré dostali pozvánku v Kodani.
  2. Nie je najmenší dôvod na eufóriu, či radosť z tohoto faktu. Snahu o členstvo v EÚ čoraz viac zdôvodňujú negatívne vymedzené motívy (obavy zo správania EÚ voči nečlenskému okoliu v podobe hospodárskej „hradby“) a obavy z odpútania od niekoľkých výhod, ktoré európska integrácia svojim účastníkom poskytuje.
  3. Naše členstvo v EÚ je teda skôr poznanou nutnosťou. Napriek tomuto konštatovaniu by sme nemali prepadať fatalizmu.
  4. Politický stret o podobu EÚ bude v 21. storočí patriť medzi tie najzásadnejšie strety Európanov po druhej svetovej vojne. Nebude to žiaden technokratický stret o kvóty na kravy či mlieko, ale výsostne politický konflikt, na ktorom sa budú lámať všetky ostatné oblasti života. Bude to spor o charakter štátu a demokracie, spor o občiansku spoločnosť, spor o mieru zasahovania politiky do našich životov, o hájenie potreby zodpovednosti a suverenity nad vlastným konaním.
  5. Nemôžeme dopustiť, aby si väčšina médií a politikov vyárendovala interpretačný monopol na otázky integrácie, ktorý v budúcom roku uvalia na občanov svojou masívnou a masírujúcou propagandou.
  6. Ako mládežnícka organizácia vyznávajúca liberálne a konzervatívne hodnoty by sme sa mali usilovať o ich formuláciu nielen medzi sebou na programových konferenciách, či vnútorných diskusiách, ale sa i zamyslieť nad ich prenášaním medzi mladých. Európska únia so všetkými jej pozitívami a negatívami nám dáva jedinečnú možnosť artikulovať naše zásadné idey v konfrontácii s rizikami prebiehajúcej integrácie.
  7. Zamyslime sa nad prostriedkami a cestami ako dostať náš liberálno-konzervatívny pohľad na výhody a úskalia EÚ smerom von.
  8. Budúcnosť možno predpovedať na základe skúseností z minulosti a trendov zo súčasnosti. Neuspokojme sa však len s predpovedaním, pokúsme sa ovplyvňovať. Silné a pravdivé myšlienky už neraz ukázali, že dokážu prekonať „nezvratné“ trendy, ak majú svojich odvážnych a úprimných presadzovateľov.
  9. Pred ODM stoja dve cesty: buď sa po vzore svojej materskej strany bude vytesňovať na okraj záujmu a stane sa len klubom „pivných“ priateľov, alebo nájde svoj druhý dych, ktorý ju zmobilizuje k aktivite a hrdosti na to, že sme ódeemkári. Pozitívna odpoveď na predchádzajúce výzvy dáva ODM nezanedbateľnú šancu.
Martin Hanus


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.