ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Predsedníctvo | Šéfovia odborných sekcií | Členovia ODM Bratislava | Seniori


Michal Šula
nar. 6.6.1980

  Michal Šula

Pôsobí v ODM od mája 2000. Na októbrovom sneme v roku 2000 bol zvolený za Ústredného tajomníka. Začiatkom roku 2001 sa stal predsedom bratislavskej mestskej organizácie ODM. Na Republikovej rade v marci 2001 bol zvolený za člena Výkonného výboru. Od decembra 2001 je spolupracovník Konzervatívneho inštitútu. Študuje na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prišiel s ideou založenia e-zinu Pravé Spektrum. Venuje sa regionálnej politike ODM. V roku 2001 bol vybraný na stáž do Národnej rady Slovenskej republiky a pôsobí vo Výbore NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport. Jeho záľuby sú história, literatúra a psychológia.


Martin Hanus
nar. 26.7.1977

  Martin Hanus

Členom ODM je od roku 1998. V novembri 2001 bol zvolený za podpredsedu ODM Bratislava. V roku 1999 úspešne absolvoval Pedagogickú fakultu UK, odbor nemecký jazyk a literatúra s vyznamenaním od dekana za vynikajúcu diplomovú prácu. V rokoch 1999 – 2000 študoval externe politológiu a históriu na filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti pracuje ako učiteľ nemeckého jazyka na Gymnáziu J. Papánka v Bratislave. Je zástupcom šéfredaktora politicko-spoločenského internetového magazínu Pravé Spektrum a občasným prispievateľom do slovenských periodík. Je stálym spolupracovníkom Konzervatívneho inštitútu. Medzi jeho záľuby patrí čítanie, písanie, šport.


Roman Hegedüs
nar. 10.9.1978

  Roman Hegedüs

Členom ODM je od marca 2000. V rámci možností sa zapája do jej činnosti v bratislavskej organizácii. Vstup do ODM Bratislava preňho znamenal zapojenie sa do spoločenstva ľudí, ktorí vyznávajú spoločné hodnoty a slobody liberálneho konzervativizmu, ktoré musia byť pilierom tak v ekonomickej ako i spoločenskej oblasti bez rozdielu. Aktívne sa angažuje v Občiansko konzervatívnej strane. Je študentom Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, kde študuje históriu, občiansku a etickú výchovu. Je občasným prispievateľom politicko-spoločenského e-zinu Pravé Spektrum. Medzi svoje záujmy by zaradil okrem histórie aj „monitoring“ slovenskej a zahraničnej politickej scény a politickú filozofiu.


Martin Cebo
nar. 28.5.1978

  Martin Cebo

Členom ODM je od roku 1998. V roku 1999 bol zvolený za člena Výkonného výboru, neskôr v roku 2000 sa stal podpredsedom ODM. V roku 2001 neprijal ponuku kandidovať na miesto predsedu ODM. V marci roku 2001 bol zvolený za zástupcu ODM v Predsedníctve Demokratickej strany. V júli 2001 sa tejto funkcie vzdal a odišiel z DS. Od júla 2001 je členom KDH – Ľudová strana. Vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave špecializáciu Hospodárska diplomacia. Pôsobil ako ekonomický referent na Odbore európskej integrácie Úradu vlády SR a od júla 2001 pracuje v softvérovej firme GraTex International a.s. v Divízii financií a obchodu ako finančný analytik. K jeho záujmom patrí politika, ekonomika, cestovanie a šport.


Jakub Pastier
nar. 30.12.1978

  Jakub Pastier

Členom ODM sa stal v roku 1998. V lete roku 2000 sa stal predsedom ODM Bratislava a v októbri toho istého roku členom Výkonného výboru ODM. Študuje dejiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí v oblasti zahraničnej spolupráce s European Democrat Students v sekcii pre menšinovú politiku. Sekcia poriada projekty zamerané na dlhodobú stratégiu rozvoja menšín v regiónoch krajín strednej a východnej Európy a súčasne prihraničnej spolupráce regiónov. Je jedným z pôvodcov myšlienky založenia e-zinu Pravé Spektrum.


Richard Mátéffy
nar. 6.6.1977

  Richard Mátéffy

Pôsobí v ODM od roku 1998. Je spolupracovníkom Konzervatívneho inštitútu od roku 2001 a redaktorom e-zinu Pravé Spektrum. Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU vyštudoval odbor Informatika, špecializácia Softverové inžinierstvo. Štúdium ukončil s vyznamenaním. Dostal pochvalu od dekana za vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu. V roku 1999 nastúpil do firmy Taureus s.r.o, kde sa ako vedúci venuje analýze a vývoju softverových projektov. Konkrétnou pracovnou náplňou je modemová komunikácia, verejná kryptografia a technológie Microsoftu. Jeho záujmy sú história, filozofia, informatika, teológia, politológia, šport a moderné technológie.


Predsedníctvo | Šéfovia odborných sekcií | Členovia ODM Bratislava | Seniori
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.