ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Predsedníctvo

Úlohou jednotlivých členov predsedníctva ODM Bratislava je koordinovať prácu jednotlivých sekcií, aktívne sa podieľať na plánovaných akciách, kontrolovať plnenie plánu, viesť Koordinačné rady mestskej organizácie, reprezentovať ODM Bratislava smerom navonok, ako i v jej mene aktívne vystupovať na regionálnych a republikových radách ODM.

Výkonným orgánom ODM Bratislava je koordinačná rada. Tá sa schádza pravidelne, najmenej dva krát do mesiaca, a tým zabezpečuje dostatočný tok informácií medzi členmi mestskej organizácie a dbá na kontinuitu a efektivitu v práci odborných sekcií.


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.