ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Uznesenie Republikovej rady ODM v Martine, 6. októbra 2001

Berúc do úvahy zastaranosť stanov Občiansko-demokratickej mládeže a absenciu dôležitých dokumentov upravujúcich prácu orgánov ODM , Republiková rada ODM poveruje predsedu ODM a ústredného tajomníka ODM, aby viedli širšiu pracovnú skupinu, ktorá najbližšiemu snemu predloží kompletnú novelu stanov ODM, hospodársky poriadok ODM, štatút ústredného tajomníka ODM a ďalšie potrebné dokumenty upravujúce a spresňujúce právomoci, povinnosti a prácu orgánov ODM.

Schválené v Martine, 6. októbra 2001


 

Uznesenie Republikovej rady ODM v Martine, 6. októbra 2001
(výňatok)

Republiková rada ODM poveruje predsedu ODM, Miroslava Lopatu, aby do nadchádzajúceho snemu pripravil návrh zmeny štatútu ústredného tajomníka, tak aby sa zabezpečilo profesionálne vykonávanie jeho povinností.

V Martine, 6. októbra 2001


spať na dokument Nekalé praktiky vedenia ODM
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.