ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 9

Autor: Ondrej Jombík <jombik@scherz.sk>, http://nepto.sk/ 18.3.2003

Prítomní:
Peter Gažík, Michal Šula, Martin Pener, Peter Filin, Ondrej Jombík, Michal Drotován, Ivan Poldauf, Marián Šrámek

Program:

 1. Sviečková slávnosť
 2. Diskusia o obrane a bezpečnosti
 3. Organizácia
 4. iné


 1. Sviečková slávnosť

  Michal Šula oznamoval o stave organizácie seminára ODM Bratislava pri príležitosti 15. výročia Sviečkovej manifestácie.

  • ministri Vladimír Palko a Daniel Lipšic neprídu kvoli mimoriadnemu stavu v súvislosti s intervenciou v Iraku
  • problémy s ÚVS, ktorý chce vopred 100% zálohu za ubytovacie služby
  • Martin Kamenský a Štefan Šoun zabezpečujú večernú recepciu
  • Ondrej Jombík pomáha pri zabezpečení mimobratislavských účastníkov ODM
  • Pavol Tóth pomôže pri vytváraní banneru na utorok
  • členovia vedenia ODM Maroš Kemény a Vladimír Škola požiadali ODM Bratislava o ubytovanie, pretože plánujú prísť do Bratislavy o deň skôr, Martin Kamenský im ponúkol ubytovanie
 2. Diskusia o obrane a bezpečnosti

  Martin Pener navrhol a podujal sa zorganizovať Diskusiu o obrane a bezpečnosti s podtitulom "Každodenné zmeny v koncepcii bezpečnosti a obrany". Predpokladaný termín je streda 9. apríla o 18:00. Ondrej Jombík dostal za úlohu zabezpečiť miestnosť na Konzervatívnom inštitúte a taktiež navrhol, či by diskusia nemohla pokrývať aj oblasť dôsledkov vstupu Slovenska do NATO. Martin Pener dostal za úlohu osloviť diskutujúcich a vyprofilovať témy diskusie.

 3. Organizácia

  Je pravdepodobné, že sa bude pripravovať nová sada tlačenia vyzitiek. Prihlásili sa nasledovní záujemcovia, ďalší sa môžu naďalej hlásiť.

  • Martin Hanus
  • Martin Pener
  • Peter Filin
  • Michal Drôtovan

 4. iné

  Nový člen ODM Bratislava Michal Drôtovan sa predstavil Koordinačnej rade. V súvislosti s jeho štúdiom v Trnave sa Koordinačná rada zaujímala o možnostiach potenciálu, ktorý tamojšiemu miestenemu klubu môže prinášať Trnavská univerzita. Michal zdôraznil, že podmienky pre rast klubu by boli dobré a na falkultách sa nachádza viacero ľudí so správnymi liberálno-konzervatívnymi názormi.

Najbližšia Koordinačná rada sa bude konať v utorok 1.4.2003 v priestoroch Konzervatívneho inštitútu na Štefánikovej ulici.

Spracoval:
Ondrej Jombík

Overil:
Marek Mišečka


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.