ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 12

Autor: Martin Pener <martin.pener@prave-spektrum.sk> 29.4.2003

Prítomní: Peter Filin, Ondrej Jombík, Matej Krkoška, Martin Pener, Michal Šula

Program:

 1. Úlohy
 2. Výkonný výbor ODM a Kongres DS
 3. Asistenti komunálnych poslancov
 4. iné


 1. Úlohy

  Koordinačná rada hodnotila stav plnenia zadaných úloh. Doposiaľ ostávajú v štádiu riešenia tieto úlohy:

  Michal Šula

  1. zistiť či ODM Bratislava môže označiť za svojich partnerov Združenie podnikateľov Slovenska a Nadáciu F. A. Hayeka
  2. zhotoviť argumentačný materiál k daňovej reforme

  Marek Mišečka

  1. na najbližšiu KR priniesť všetky prihlášky
  2. aktualizovať databázový systém Adores

  Martin Kamenský

  1. zoskenovať všetky vybrané fotografie
  2. spätne zistiť dátum konania podpornej akcie pred Ministerstvom sociálnych vecí, práce a rodiny
  3. napísať motivačný list za získanie notebooku pre zefektívnenie svojej práce v ODM

  Ondrej Jombík

  1. osloviť nových členov ODM Bratislava s pozvánkou na najbližšiu Koordinačnú radu
  2. aktualizovať bratislavskú e-mailovú konferenciu

  Martin Pener

  1. dodať fotografie z diskusie o obrane a bezpečnosti organizovanej ODM Bratislava 10. apríla 2003

  "hromadná úloha"
  Adriana Gimenezová, Boris Halás, Marek Mišečka, Radovan Slaboň, Martin Kamenský, Milan Strapec a Štefan Šoun majú dodať svoje profily pre potreby webu ODM Bratislava. Boris Halás má dodať aj fotografiu.

  Koordinačná rada v kontexte poslednej (tzv. hromadnej) úlohy zdôrazňuje, že fotografiu a profil môžu dodať všetci členovia ODM Bratislava, ktorí tak doposiaľ neučinili.

 2. Výkonný výbor ODM a Kongres DS

  Predseda ODM Bratislava Ondrej Jombík informoval o dianí na kongrese DS, pred ktorým sa konal Výkonný výbor ODM. Zápisnicu z VV si možno individuálne vypýtať u predsedu ODM Bratislava.

  Koordinačná rada bola informovaná, že podpredseda ODM-BA Martin Kamenský tlmočil na VV nespokojnosť ODM Bratislava s faktom, že tajomník Jozef Krupka doposiaľ nerozdistribuoval medzi členov ODM materiály predložené ODM Bratislava z Republikového snemu ODM v Košiciach a Republikovej rady ODM v Martine.

  Za svoju aktivitu vyjadrila ODM Bratislava svojmu podpredsedovi Martinovi Kamenskému pochvalu.

 3. Asistenti komunálnych poslancov

  Michal Šula opísal záujemcom o post asistenta komunálneho poslanca technické a implementačné detaily celého procesu.

 4. iné

  Ondrej Jombík otvoril problematiku vyriešenia zverejnených stanov ODM Bratislava. Informoval, že už všetky zmeny a detaily boli uspokojivo zapracované. Všetky aspekty problému teda možno pokladať za vyriešené.

  Ondrej Jombík ďalej prezentoval novú adresu webu ODM-BA, ktorá už niekoľko dní spoľahlivo funguje: http://odmba.platon.sk/ Propagácia tento webstránky členmi ODM Bratislava je vítaná.

  Peter Filin informoval Koordinačnú radu o svojom dnešnom článku v denníku SME zaoberajúceho sa problematikou spoplatnenia denného vysokoškolského štúdia. Materiál bude zverejnený na webstránke ODM Bratislava.

  Ondrej Jombík upovedomil taktiež na potrebu umiestnenia príspevkov z Programovej konferencie na web. Michal Šula zverejnenie podporil. Ide o tieto príspevky:

  • Michal Šula – školstvo
  • Ondrej Jombík – informačná spoločnosť
  • Martin Hanus – Európska únia
  • Matej Krkoška – tretí sektor
  • Pavol Tóth – zahraničná politika

Najbližšia Koordinačná rada sa uskutoční dňa 13. mája 2003 o 19:00 na Konzervatívnom inštitúte.

Vypracoval:
Martin Pener

Overil:
Ondrej Jombík


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.