ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 15

Autor: Marek Mišečka <marek.misecka@zoznam.sk> 10.6.2003

Prítomní: Peter Filin, Martin Pener, Ondrej Jombík, Marek Mišečka, Zuzana Orlíčková, Radoslav Slaboň, Tomáš Jahelka, Samuel Jahelka, Martin Kamenský, Martin Hanus

Program

 1. Akcie
 2. Republiková Rada ODM v Košiciach
 3. Futbalový turnaj
 4. Výročné stretnutie členov ODM-BA a ich priateľov
 5. iné


 1. Akcie

  V najbližšej budúcnosti sa budú konať dve akcie EDS:

  • 25.6. - 29.6.2003 na Cypre (hradí sa iba cestovné)
  • 12.7. - 19.7.2003 Letná univerzita EDS v Chorvátsku (platí sa 150 EURO participačný poplatok a cestovné)

  Záujemcovia z radov ODM Bratislava sa môžu hlásiť predsedovi ODM-BA Ondrejovi Jombíkovi na e-mailovej adrese <nepto@pobox.sk>.

 2. Republiková Rada ODM v Košiciach

  Predseda Republikovej rady ODM Alexander Botev zvolal na 6.7.2003 o 10:00 Republikovú radu. Bude sa konať v Košiciach. ODM Bratislava si vytýčila vicero cieľov. Martin Kamenský bol poverený Ondrejom Jombíkom, aby vypracoval správu resp. prezentáciu o činnosti ODM Bratislava za posledné obdobie, ktorú bude na Republikovej rade prezentovať. Ondrej Jombík má za úlohu vypracovať Materiál o financovaní ODM Bratislava. Tento materiál sa má týkať hlavne prevádzky našich internetových stránok ODMBA.Platon.SK a Prave-Spektrum.SK a organizačných výloh podujatí organizovaných ODM Bratislava.

 3. Futbalový turnaj

  Ondrej Jombík nás oboznámil s prihásením družstva ODM Bratislava na futbalový turnaj, ktorý sa bude konať 20.6.2003. Bližšie informácie najdete v zápisnici z predošlej Koordinačnej rady. Martin Hanus sa prihlásil, že by rád hájil naše farby v bránke.

 4. Výročné stretnutie členov ODM-BA a ich piateľov

  Matrin Kamenský informoval o prípravách na túto akciu. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

 5. iné

  Martin Pener priniesol fotky z akcií, ktoré mal. Zároveň sa pýtal, v akom štádiu je výroba druhej sady vizitiek pre členov ODM Bratislava.

Najbližšia Koordinačná rada sa uskutoční dňa 24.6.2003 (utorok) o 19:00 v budove Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika na Štefánikovej ulici v Bratislave.

Vypracoval:
Marek Mišečka

Overil:
Ondrej Jombík


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.