ODM Bratislava Obrys Bratislavy

 
ODM.SK Občiansko-demokratická mládež
 

Zápisnica z Koordinačnej rady ODM-BA č. 22

Autor: Ondrej Jombík <jombik@scherz.sk>, http://nepto.sk/ 14.10.2003

Prítomní:

Členovia ODM-BA:
Zuzana Orlíčková, Martin Hanus, Michal Šula, Peter Gažík, Boris Halász, Martin Kamenský, Milan Strapec, Martin Pener, Peter Filin, Ondrej Jombík

Hostia:
Michal Novota (KDMS-BA), Radovan Camber (ODM-LM), Ida Repaská (ODM-LM), Lukáš Krivošík, Lukáš Ježík

Program

 1. Republiková rada ODM v Trenčíne
 2. Kampaň k dôchodkovej reforme
 3. Mestský snem ODM Bratislava
 4. Pravé Spektrum
 5. iné


 1. Republiková rada ODM v Trenčíne

  Ondrej Jombík referoval členom ODM Bratislava udalosti z poslednej Republikovej rady v Trenčíne. Udiali sa nasledujúce podstatné skutočnosti:

  • poprvýkrát v histórii ODM Bratislava nemala umožnené prezentovať svoju činnosť na riadnom zasadnutí RR
  • klub ODM Poprad nevznikol pre zdravotné problémy Tomáša Samela, ktorý sa na rokovanie RR nemohol dostaviť
  • vznikol klub v Starej Ľubovni s počtom členov 5, predsedom je Ľubomíra Bartovicová, klub prezentovala Angelika Bulková
  • termín Preregistrácie členov ODM bol stanovený na 5. decembra 2003 a predsedovia miestnych klubov budú mať možnosť kontroly dokumentov a členského najskôr jeden deň pred Kongresom ODM
  • bolo prijaté uznesenie dávajúce VV plnú moc vo veci Preregistrácie ODM na Ministerstve školstva SR
  • nakoniec sa schválilo vyhlásenie súvisiace s kampaňou za reformu dôchodkového systému

  Republikovej rade predchádzalo školenie ku kampani za reformu dôchodkového systému, ktoré bolo celkovo na nízkej úrovni. Viacero členov ODM sa sťažovalo najmä na neúplné a nejasné vysvetlenie problematiky celej reformy.

 2. Kampaň k dôchodkovej reforme

  Koordinátorom kampane za ODM Bratislava bol ustanovený Výkonným výborom Martin Kamenský a Kristína Brúderová. Martin Kamenský Koordinačnej rade zdôraznil, že sa tak stalo bez jeho vedomia, pričom nedostal ani pozvanie na zasadnutie Výkonného výboru, ktoré sa uskutočnilo v Trenčíne a predchádzalo Republikovej rade.

  Napriek uvedeným okolnostiam ODM Bratislava na kampani participovať bude. Členovia ODM-BA sa dohodli na roznesení plagátov na príslušné Vysoké školy a Univerzity v Bratislave.

 3. Mestský snem ODM Bratislava

  Ondrej Jombík potvrdil termín konania Mestského snemu ODM Bratislava, ktorý sa uskutoční dňa 19. októbra 2003 o 16:00 na Konzervatívnom inštitúte v Bratislave.

  Ďalej sa prerokovávali organizačné otázky samotného snemu, hodnotila sa činnosť sekcií a prezentovali sa zástupcovia potenciálnych nových sekcií. Martin Kamenský oficiálne ohlásil svoju kandidatúru na post predsedu ODM Bratislava.

 4. Pravé Spektrum

  Koordinačná rada ODM Bratislava vyjadrila ústami svojho predsedu pochvalu novému redaktorovi Pravého Spektra Lukášovi Krivošíkovi, ktorý napísal pre Pravé Spektrum v ostatnom čase viacero zaujímavých a hodnotných článkov. Lukáš vyjadril vôlu a chuť zotrvať v nastúpenom trende publikovania vlastnej tvorby.

  Otvorená bola tiež otázka financovania Pravého Spektra vzhľadom na prebiehajúcu migráciu *.sk domén v systéme SK-NIC. Domény sú spoplatňované poplatkom cca. 700 SKK ročne. Martin Kamenský ako zástupca VV povedal, že preplatenie tejto položky bude možné.

 5. iné

  Podpredseda KDMS pre zahraničie Michal Novota referoval o činnosti KDMS v Bratislave. Zároveň nám ponúkol participáciu na spomienkovom pochode k 17. novembru 2003. Rovnakú akciu každoročne organizujú v Prahe a Brne JKKD (Junior klub kresťanských demokratov, mládežnícka organizácia KDU-ČSL). V tomto prípade by išlo tzv. telemost.

  Na záver sa predstavil nový potenciálny člen ODM Bratislava Lukáš Ježík.

Najbližšia Koordinačná rada sa bude konať dňa 28. októbra 2003 o 19:00 hodine v priestoroch Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika. Zvolávať ju bude už nové vedenie ODM Bratislava.

Vypracoval
Ondrej Jombík

Overil
Martin Kamenský


späť na zoznam | verzia pre tlač | nový príspevok k dokumentu
 
Copyright © 2000-2004 Občiansko-demokratická mládež Bratislava
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.