Nekalé praktiky vedenia ODM

Autor: koordinačná rada, http://odmba.platon.sk/ 31.1.2004

Dokument poukazuje na viaceré nekalé a nečestné praktiky vedenia ODM a popisuje okrem iného aj záležitosti ako porušovanie Stanov ODM a podobne v období od roku 2001 do roku 2003 s cieľom vyvodiť konečne priamu zodpovednosť za príslušné skutky.

Rok 2000

Rok 2001

Marec 2002

Apríl 2002

December 2002

Február 2003

Apríl 2003

Jún 2003

Júl 2003

September 2003

Október 2003

November 2003

Január 2004

iné

Vypracovali:
členovia ODM Bratislava